ÖZGÜRCE DÜŞÜNCE - Zeki Şen / BİLİM- BİLİMSEL EVRİM- OLUMLU BİLİM - Gazetem Çeşme Yerel Siyasi Ticari Gazete

ÖZGÜRCE DÜŞÜNCE - Zeki Şen / BİLİM- BİLİMSEL EVRİM- OLUMLU BİLİM

   BİLİM- BİLİMSEL EVRİM- OLUMLU BİLİM  20.4.2018 ÖZGÜRCE DÜŞÜNCE - Zeki Şen
ÖZGÜRCE DÜŞÜNCE - Zeki Şen
Diğer Yazıları

BİLİM- BİLİMSEL EVRİM-  OLUMLU BİLİM

Bilim;  evrenin veya olayların, olguların bir bölümünü ele alıp bazı yöntem veya deney yollarını kullanarak ve gerçeğe, gerçekliğe dayanarak bir takım yasalara ulaşan bilgi edinme ve yöntemli araştırma sürecine denir.  Bilimin asıl uğraşı alanı doğa olaylarıdır.
Bilimsel bilgi üretme süreci hiçbir zaman durmaz. Krallar, İmparatorlar ve hatta dinler yasaklamış olsalar bile bilgi üretme çalışmaları hiç durmamıştır.
Bilimsel bilginin geçerliliği ve kesinliği her an isteyen herkes tarafından denetlenebilir.  Bu denetim sürecinde yanlış olduğu anlaşılan bilgiler kendiliğinden ayıklanır. Yerine yenisi konur.
Bilimin bir toplumu olumlu yönde etkilemesi için her şeyden önce bilimsel düşünme biçiminin toplumlarda yayılmasına ve bunun ortak düşüncenin bir parçası haline gelmesine gerek vardır. Bu amacın gerçekleşebilmesi ise önemli ölçüde eğitim ile olanaklıdır. Tüm öğrenim çeşitlerinin ve düzeylerinin amacı kültüre, sanata, etik anlayışa bilimsel özellik kazandırmak olmalıdır. Böylelikle bu değerlerle iç içe ve kaynaşarak etkin çözümlere ulaşılabilir.
Bilim,  sürekli ilerleme ve teknoloji  yoluyla sonuçlarını uygulamaya geçirişiyle yaşam koşullarını değiştirirken diğer taraftan düşünmemizi şekillendirmekte ve dünya görüşümüzü etkilemektedir. Bilimsel düşüncede sağlanan evrimle birlikte geçmişte, hatta günümüzde bile tabu sayılan güçlerin, varsayımların ve inançların sarsıldığını veya bazılarının yıkılıp gittiği görülmüştür.
Olumlu bilim doğada olup bitenleri açıklamaya, evreni anlamaya yönelik gözlem ve deneye dayalı ussal bir çalışmadır. Din; evreni açıklama konusunda edilgen, durağan, bağnaz ve tek yönlüdür. Çünkü teolojinin (din felsefesi)  kökeninde belli bir azınlık grubun egemenliğini yitirme korkusu yattığı için yeni arayışlara, buluşlara kapalıdır. Ve onun için sadece tek doğru vardır.  Bu doğru ayrıca bir ön doğrudur ve yargılar tartışılmaz.  Orta Çağ karanlığında kalıplaşan teolojik öğretinin, bu akımlara yatkın toplumlar üzerindeki egemenliğini,  bilimsel gelişme ve onun getirdiği özgün düşünceyle paylaşması olanaklı değildir. Çünkü onlara göre dünyanın nasıl oluştuğu, canlıların nasıl ortaya çıktığı sadece kutsal kitaplarda yazılıdır. Böylece sorgulama, araştırma, irdeleme yani karşıt düşünü ve nedenlerin araştırılmasına gerek kalmamaktadır. Buna kalkışmak bir başkaldırı ölçüsünde suç olmaktadır. Din; düşünce, araştırma, tartışma özgürlüğüne dayanan ve kuşku içeren bilime sıcak bakmaz ve bakamaz.
Bilimsel anlayışın benimsenmesi ve yayılması teolojik gücün zayıflaması olacaktır diye düşünülür. Çünkü bilimin eleştiri ve kuşkuya açık olmasıyla kutsal kitaplarda yer alan ve eleştirilemeyen salt doğrular çatışma içerisinde olacaktır.
Dinsel bağnazlık günümüzde hemen her ülke için rahatsız edici olmuştur. Fakat düşünce ve inanç özgürlüğü kavramlarını sistem içerisine oturtmuş aydın ve gelişmiş toplumlarda bağnazlığın etkileri sınırlıdır. Yüzeysel ve eleştiriye kapalı, dar görüşlü yani eğitilmemiş toplumlar için tehlike çok büyüktür. Özellikle dinsel erkin etkin olduğu toplumlarda devlet egemenliği de totaliter(dayatmacı) bir uygulamayı ortaya koymaktadır.  Dolayısıyla dinsel yönetim altındaki hiçbir ülkenin gerçek anlamda bilim, sanat ve bilimsel özgürlükleri benimsediği ve bunu toplumlarda uyguladığı söylenemez.
Gelişmemiş toplumlarda din önemli ölçüde etkindir. Ve kökeninde ruhsal bir olaydır. Kişi; yüce bir varlığın sevgi ve gücüne sığınarak yalnızlık, korku, yeteneksizlik gibi duygulardan bu yolla kurtulduğunu sandığı inanç tapınma biçimlerini benimser.
İnsanın bilimselliğe dönük, eylemleri çalışmaları insanın gelişmesine  katkı sağlamış ve sağlamaya devam edecektir.Puan             : 0 / 5 Oy
Bu Habere Puan Verin: 0 1 2 3 4 5
 
 

Yazarın Tüm Yazıları

Sıra No Yazı Başlık Yazı Tarih Toplam Okunma Görüntüle
1 EZOTERİK KURUMLAR 14.8.2018 4142
2 ANTİK ÇAĞ VE DİNSEL DÜŞÜNCE 27.7.2018 566
3 KONUŞMANIN (DİL) DOĞUŞU VE TARİHİ 10.7.2018 695
4 KİŞİLİK ve GURUR (KİBİR) 15.6.2018 545
5 HÜMANİZİM 25.5.2018 517
6 BİLİM VE BİLİMİN GELİŞMESİ 15.5.2018 475
7 BİLİM- BİLİMSEL EVRİM- OLUMLU BİLİM 20.4.2018 667
8 kültür 30.3.2018 753
9 İnsan ve Dilin Gücü 9.3.2018 824
Bu Alana Reklam Verin
Döviz Bilgileri
Hava Durumu