ÖZGÜRCE DÜŞÜNCE - Zeki Şen / BİLİM VE BİLİMİN GELİŞMESİ - Gazetem Çeşme Yerel Siyasi Ticari Gazete

ÖZGÜRCE DÜŞÜNCE - Zeki Şen / BİLİM VE BİLİMİN GELİŞMESİ

   BİLİM VE BİLİMİN GELİŞMESİ  15.5.2018 ÖZGÜRCE DÜŞÜNCE - Zeki Şen
ÖZGÜRCE DÜŞÜNCE - Zeki Şen
Diğer Yazıları

BİLİM VE BİLİMİN GELİŞMESİ

Bilim dünyaya ilişkin ve yaşamın her aşamasında ortaya çıkan tüm olgulara objektif ve belirli bir sistem yaklaşımı ile eleştirel ve araştırmacı bir gözle bakmayı öngören tüm düşünsel  etkinliklerdir. Bilim mutlak doğrunun ve sorunların özüne ulaşmanın yoludur.
İlk çağlarda daha yazının ortaya çıkmasından çok önce insanoğlu gökyüzünü, güneşi v e doğayı izleyerek bazı sonuçlar çıkarmışlardır.  Yerleşik düzene geçtikten sonra kentleşme bilincinin yerleşmesi ile birlikte insan; bulgularını, gözlemlerini ve düşüncelerini çevresindeki diğer insanlarla paylaşmak ihtiyacı hissetmeye başlamıştır. Doğaya ilişkin gözlemleri sonucunda, doğadaki Tanrısal düzeni, matematiği ve hiyerarşiyi keşfeden insan aklı, bütün dikkatini öncelikle gökyüzüne çevirmiş ve onu kavramaya yönelmiştir.
Eski dünyada astronominin yanına geometrinin, fiziğin ve matematiğin yanı sıra tıbbın da katılması ile bilimsel düşünce giderek insan yaşamını kolaylaştıracak sistematik bir yapıya kavuşmuştur.
Orta Çağda ise insanın anlama yeteneğini Tanrının aydınlatmasına bağlayan yaklaşım, yerini yavaş yavaş daha objektif ve cesur bilimsel deneylere bırakmıştır.  Hellenistik çağda ve İslam uygarlıklarının hüküm sürdüğü dönemlerde, eğitimin laikleşmesine paralel olarak bilimsel gelişmeler ve buluşlar yoğunlaşmaya başlamıştır.  Bu arada bilim adamları bilimi din ile girdiği çatışmalardan soyutlayabilmek amacıyla büyük mücadele vermişlerdir.
Bilim,  uygarlık tarihi boyunca öylesine büyük değişimler den ve fırtınalı dönemlerden geçmiştir ki bu gün bilim adına ortaya konan tüm gerçeklerin büyük bir mücadele ve belirli bir çalışmanın  ürünü olduklarını söyleyebiliriz.
Galileo'dan Newton'a; Aristoteles'den Darwin'e Arşimet'ten İbni Sina'ya kadar bilimin ve bilimsel düşüncenin  tüm savaşçıları yaşadıkları dönemlerde bir tarafta bulundukları toplumların bütün sıkıntılarını üzerinde hissederken bir taraftan da doğruları bulmak peşinde büyük çabalar göstermişlerdir. Eleştirilmişler, yaşadıkları çağların zihniyeti ile savaşmışlar, özgür düşünceyi ve bilimi sonun kadar savunma erdemini göstermişlerdir.

Tekerleğin icadı ile hareketliliği artan insanoğlu evrimsel gelişme süreci içinde aynı davranış tarzı ve düşünce yapılarına sahip toplumları oluşturmuşlardır. Bunların sayılarının artmasıyla birlikte Dünyada çatışma süreci de başlamıştır. Bilim bu çatışmaların dışında kaldığı ölçüde saygınlık kazanmış ve erdemli bir canlı olan insanın mutluluğu için önemli ve vazgeçilmez bir değerler bütünü oluşturmuştur.
Einstein'in tanımına göre bilim; “ Her düzenden yoksun duyu verileri ile mantıksal olarak düzenli düşünce arasındaki uygunluk sağlamak çabasıdır.”
Kussel'in tanımına göre ise bilim; “Gözlem ve gözleme dayalı , akıl yürütme yoluyla önce dünyaya ilişkin olguları sonra bu olguları bir birine bağlayan yasaları bulma çabasıdır.”


Genel olarak bilim kavramı ve bilimsel düşüncenin içeriği şu temel özellikleri kapsar.
1- Bilim olgusaldır: Bilimde hiçbir hipotez veya kuram, gözlem veya deney sonucuna dayanarak kanıtlanmadıkça doğru kabul edilemez.
2- Bilim mantıksaldır: Sonuçlar birbiriyle çelişkisiz, tutarlı olmasını ister.
3- Bilim objektiftir : Toplanan veriler doğru ve geçerlidir.
4- Bilim eleştiricidir: Bilimde hiçbir doğru değişmez değildir.
5- Bilim seçicidir : Evrendeki olguları seçerek inceler.
6- Bilim genelleyicidir: Sonuç genelleştirilir.
7- Bilim nedensellik ilişkisi içindedir: Bilim neden sonuç ilişkilerinin saptamasıyla oluşur.
8- Bilim bütün gözlenen olguların zaman ve uzay içinde yer aldığını gözler : Din, mitoloji, metafizik gibi incelemeleri kapsam dışı bırakır. 
Akıl ve bilime dayanmadan, onları tartışmasız rehber yapmadan hiçbir gelişme olmaz. Bu gün aradığımız barış, sevgi ve insanlık erdemlerinin bulunması bilimin önünde eğilmekten geçmektedir.Puan             : 0 / 5 Oy
Bu Habere Puan Verin: 0 1 2 3 4 5
 
 

Yazarın Tüm Yazıları

Sıra No Yazı Başlık Yazı Tarih Toplam Okunma Görüntüle
1 EZOTERİK KURUMLAR 14.8.2018 1714
2 ANTİK ÇAĞ VE DİNSEL DÜŞÜNCE 27.7.2018 127
3 KONUŞMANIN (DİL) DOĞUŞU VE TARİHİ 10.7.2018 308
4 KİŞİLİK ve GURUR (KİBİR) 15.6.2018 221
5 HÜMANİZİM 25.5.2018 157
6 BİLİM VE BİLİMİN GELİŞMESİ 15.5.2018 148
7 BİLİM- BİLİMSEL EVRİM- OLUMLU BİLİM 20.4.2018 221
8 kültür 30.3.2018 314
9 İnsan ve Dilin Gücü 9.3.2018 353
Bu Alana Reklam Verin
Döviz Bilgileri
Hava Durumu