Yaşar Aksoy / İzmir’i yazmak... - Gazetem Çeşme Yerel Siyasi Ticari Gazete

Yaşar Aksoy / İzmir’i yazmak...

   İzmir’i yazmak...  1.2.2013 Yaşar Aksoy
Yaşar Aksoy
Diğer Yazıları

İzmir’i yazmak...

 

Demek ki, 1968'den itibaren sürekli yazarlık, 1971'den beri de sürekli gazetecilik yapıyorum.. Demokrat İzmir, Yeni Asır, Star, Hürriyet gazeteleri kırk yıldır kalem oynattığım basın organlarıdır, bu arada sayısız televizyon proğramına katıldım. Hep kalemimin ucuyla kazandım.. Ama yerel yazın hayatımı yönlendiren temel duygu, İzmir sevgisi idi.. Bu yüzden yazdıklarımın ana yörüngesini İzmir oluşturdu.. Böylece İzmir, kitap kültürü ve anılarım bu kitabın ana konusu olarak belirdi..

Öncelikle neydi bu İzmir'i yazma heyecanım?..

İzmir, tarihin derinliklerinden günümüze uzanan uygarlık akımlarının şaşırtıcı kaynaşmaları ile doludur. Asırlar boyunca birbiri üstüne yığılan uygarlıklar, kentin altında kat kat dizilip durmuşlardır. İlk İzmir kenti, M.Ö. 3000 yıllarında şimdiki Bayraklı'nın Tepekule (Hacı Musto Tepesi) denilen bölgesinde kuruldu. Tepekule'de bakır devrinden başlayarak Luwi-Lelej, İyon, Frigya, Lidya ve Pers egemenliği dönemleri, üst üste yığılmış kültür katları olarak arkeoloji biliminin keşfetme heyecanını tahrik etmiştir ve dünyaca ünlü bilim adamımız ve sevgili dostum rahmetli Ord.Prof. Ekrem Akurgal bu ilk İzmir şehrini 50 yıl boyunca kazarak Smyrna (Eski İzmir) ören yerini ortaya çıkardı. Vefatından sonra eşi Meral Akurgal kazılara devam etmektedir.

İzmir kenti, ikinci olarak M.Ö.333 yıllarında Makedonya Kralı Büyük İskender'in (Grand Aleksandr) isteği üzerine, komutanlarından General Antigones ve Lizimakhos tarafından Kadifekale'de (Pagos Tepesi) kuruldu. Efsanelere göre, Büyük İskender Kadifekale eteklerinde avlanırken yorulup uykuya dalar. Rüyasında su perilerini (Nemezis'ler) görür. Nemezis'ler, kendisine uyuduğu yörede yeni bir kent kurmasını fısıldarlar. Uyanan Büyük İskender, kahine bu rüyayı danışır. Kahin, gerçekten burada yeni bir kent kurarsa, Bayraklı'da denize uzanan bir yarımada üzerinde sıkışmış durumda yaşayan İzmirlilerin yeni şehirde daha mutlu yaşayacaklarını belirtir, rüyayı böyle yorumlar. Böylece Büyük İskender, Pers Kralı Daryüs'e karşı karşı yaptığı fetih yolculuğunda İzmirlilerden yardım gördüğü için iki komutanını ordugah kurduğu tepede bırakarak, yeni kentin tepeden aşağı uzanan meyilli arazide kurulmasını emreder ve yoluna devam eder (Bu yolculuğun ileri aşamasında İskender ölecek, geride bıraktığı iki komutanı hemen Helenistan'a geri dönerek tahta çıkacaklardır, yani yeni İzmir kentinin kurulmasına yol açan rüya, hem dünyaya yeni bir şehir armağan etmiş, hemde Helenistik İmparatorluğun geleceğini tayin etmiştir). Böylece İzmir şehrinin temelleri ikinci kez atılır. Yüzyıllar geçer.. Bu temellerin üzerine önce Helenistik dönemin, sonra Bergama Krallığı, Roma, Bizans, Venedik-Ceneviz Şövalyeleri, Selçuklu, Aydın Oğulları ve Osmanlı ve yeni Türkiye Cumhuriyeti kültürleri damgasını basar.

Günümüzde İzmir, yüzyıllarca, yaklaşık 5000 yıl süren bir uygarlık sentezinin mitolojik, arkeolojik, tarihi, felsefi ve sosyolojik temeli üzerinde yaşamını sürdürmektedir.

(Tartışma Konuları: 1) Tam burada iki tartışma konusu vardır. Birincisi kentin yaşı üzerinedir. 2000'li yıllarda yapılan yeni kazılarda modern yeni kentin sınırları içindeki Çamdibi'ndeki Yeşilova Höyüğü'nde yapılan araştırmalar sonucunda 8000-8500 yıllarına uzanan kalıntılar bulunmuş, böylece kentin yaşının 8500 civarında olduğu ileri sürülmüştür. Bize göre bu yaklaşım abartılıdır, çünkü ızgara şeklindeki mimari kent planı, düz yolları, anayolu, Megaron tipi evleri, Athena Tapınağı, çeşmesi, efsanelere ve tarihi belgelere geçmiş anıları ile gerçek bir kent olarak İzmir kentinin başlangıç noktası Bayraklı'dır (Smyrna-Eski İzmir).. Bu klasik kentin yaşı da, Ord.Prof.Ekrem Akurgal'ın saptayıp, dünyaya bildirdiği gibi 5000 civarıdır.. Kentin yaşının çok ötelerdeki bir höyükte bulunan, gelip geçici ve kimliği belli olmayan bir topluluğun bıraktığı kalıntılarla ilintilendirilmesi tutarsızdır, Yeşilova Höyüğü'nün yaşı, ancak ve ancak bölge tarihinin yaşını belirler, Bayraklı'daki İzmir kentinin değil. 2) İkinci tartışma konusu ise, geçmişinde büyük uygarlıkların bulunduğu İzmir şehrinin özgün bir kültürel kimliğe sahip olması sebebiyle, daima cumhuriyetçi ulusal ruha sahip olarak yüzünün çağdaş uygarlığa dönük olması yüzündendir. Bu yüzden de gerici çevrelerce “Gavur İzmir”, ulusal kimliğe karşı işbirlikçi liberal çevrelerce “Faşist İzmir” gibi çocukları bile güldürecek suçlamalara maruz kalmaktadır, ki bu suçlamalar siyasi hesaplara dayanan ucuz yakıştırmalardır, uygarlıklar tarihinde yerleri olamaz)

Böyle bir geçmişe sahip İzmir'in, dünyanın çeşitli coğrafyalarından (Orta Asya, Anadolu içleri, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu) kopup gelerek bu şehre yerleşmiş Türk baskın ana kimlikli topluluklar açısından bambaşka bir önemi daha vardır.

İzmir, tarihinin derinliklerinden gelen öyküsünün en karanlık işgal ve istila döneminde (1919-1920), tüm bir ulusun “kurtuluş simgesi” olarak belirmiştir. Kuvayı Milliye denilen, Yunan istilacısına karşı “ulusal direniş” hareketinin kıvılcımı İzmir'de parlamıştır. Hasan Tahsin'in ilk kurşunlarıyla tetiklenen bu kıvılcım, müthiş bir alev olmuş, önce Ege'yi, sonra Mustafa Kemal önderliğinde tüm Anadolu'yu tutuşturmuştur. Bir İzmirli yazar olarak, ülkenin en zor anlarında dahi, her an için bu alevin derin halkın bağrında gürül gürül yandığını hissederim.

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın “Beş Şehir” isimli yapıtında belirttiği gibi, ne zaman Ankara Kalesi'ne baksa, kendi hayal aleminde Atatürk'ün Kocatepe'deki profilinin kaleye tırmandığını görürmüş. Tanpınar, bu yakıştırmayı insan hayalinin en sırlı tarafı olarak vurguluyor. Ben de ulusal günlerimizde kurtuluş savaşımızın şanlı öyküsünden yavaş yavaş süzülüp gelerek tören alanına giren Kuvayı Milliye gazilerimizi izlerken, şanlı kurtuluş ordumuzun süvari nal seslerinin kulaklarımı dövdüğünü hissederim. Ardından top sesleri gümbürder. Sanki, Belkahve sırtlarından kente akmaktadır süvariler.. Şairimiz Nahit Ulvi Akgün ne güzel vurgular duygulu şiirinde:

 

Çığlıklar yükseliyor donanma geceleri içinden

O mutlu çağ gerçekten kişiye bir düş geliyor

Belkahve'den nal sesleri alkış alkış geliyor..

 

İzmir, ulusal kurtuluşun simgesidir.. Artık hepsi rahmete kavuşmuş olan İstiklal Madalyalı gazilerimiz ise, İzmir'in simgesidir.. İzmir, varoluşun ve yeniden doğuşun yaratıcısıdır. İzmir, işgal edilmekle bir kurtuluş savaşını yaratmış, işgalden kurtulmakla kurtuluş savaşını zaferle sonuçlandırmıştır. İzmir'in işgali olan 15 Mayıs 1919 tarihi ile kurtuluşunun günü olan 9 Eylül 1922 arası, Türk halkının Emperyalizme karşı isyanını ve şahlanışını işaret eder ve bu direnişi silinmemecesine tarihe kazır. İzmir, bu hikayenin baş rol oyuncusudur.

Attila İlhan, ünlü yapıtı Sisler Bulvarı'nda “Dokuz Eylül” isimli minicik ama dev şiirinde, İzmir için savaşanları, “Bozköylü Hasan” figüründe simgeleştirirken çok şeyler fısıldar:

 

İzmir kapısını açar açmaz

Şakağına mermi çivilediler

Bozköylü Hasan'ın

Düşmedi

Öylece ayakta durur

Ayışığında baksan

Görürsün..

 

İzmir, Homeros'un “aşk ve şiir” kenti olduğu kadar, Bozköylü Hasan'ların “ulusal direniş ve namus” kentidir aynı zamanda. Helenistan'dan (eski Yunanistan) gelerek bir Anadolu şehri olan Troya'ya saldıran istilacı Akha'lara (Yunanlıların ataları) karşı İzmir'de (Smyrna) milattan önce 800 yıllarında “İlyada ve Odessa” destanlarını yaratan şair Homeros, eğer milattan sonra 20. yüzyılın başlarında Anadolu'da yaşasa idi, Bozköylü Hasan'ların yanında, ulusal kurtuluş destanını şiirin silahı ile yazardı hiç şüphesiz..

Kentimiz, baş döndürücü bir tarihe yaslanmasına ve halkın direniş simgesi olmasına karşın, bağrından nice ulusal yazarlar çıkarmasına rağmen evrensel yazın dalında layık olduğu biçimde asla yansıtılamamış ve yansıtılmamaktadır. Var mı, bir başka Orhan Pamuk?.. İstanbulun yazıldığı gibi İzmir'i yazabilen?..

Oysa, modern yazının en önemli belirleyici konusu kent yaşamıdır. İnsan, tüm boyutları ile kent yaşamı içinde boy gösterir. İnsanın iyi, kötü, acılı, hüzünlü, sevinçli, umutlu biçimleri sayısız görüntüler halinde kent içinden akıp gider. Savaşları ve barışı ile, yeni doğan bebekleri ve sırlarıyla ölen yaşlıları ile kent, her gün yeniden doğar ve ölür, sonsuza uzanarak.. İşte bu hikaye, yazılmaz da, öylesine boş boş körfeze mi bakılır?..

Bazı kentler ulusların kaderine ve yurttaşların yüreğine önemli biçimde damgalarını basarlar. Bu yüzden Montaigne, “Beni Fransız yapan Paris'tir” dedi. Yahya Kemal, “İstanbul'suz Türk'ü anlamak kolay mı?” diye sordu.

Çağdaş yazar, güçlü edebiyatı ve bilinçli felsefesi ile hallaç pamuğu gibi atar kentleri. Hayatı gözler önüne serer.. Paris, Londra, New York, Roma veya Dublin, ya da İrlanda kırlarındaki bir küçük köy, dahası uzak Şili'de bir kasaba gibi nice yerleşim yerleri, usta çağdaş yazarların kalemlerinden akıp insanlığa güm güm kan (kitaplar) pompalayan yürekler gibidir. Türkçe yazında, en fazla işlenen biricik kentimiz ise İstanbul'dur.. Yahya Kemal'den Abdülhak Şinasi Hisar'a, Tevfik Fikret'ten Sait Faik'e, Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan Ahmet Rasim'lere, Fürüzan'a, Jak Deleon'a, Murat Belge'ye, Çetin Altan'a, Orhan Pamuk'a, Mario Levi'ye, Mehmet Coral'a, Ahmet Ümit'e kadar tüm çağdaş yazarlarımız İstanbul'u edebi ruhla yaşamış ve yazmışlardır.

Sözü İzmir'e getirmek istiyorum.. İzmir layık olduğu biçimde asla yazılamadı. Ulusal yazınımızda İzmir pek yoktur. Samim Kocagöz, Attila İlhan, Salah Birsel, Necati Cumali, Şükran Kurdakul, Tarık Dursun K., bu yetiştikleri şehir için ellerinden geleni yaptılar. Onlara şükran borçluyuz. Ama İzmir bir türlü evrensel edebiyata sıçrayamadı. İzmir'de tarih vardır, mitoloji, arkeoloji, felsefe, şiir, ticaret, çeşitli kültürler, sanat, heykel, resim, politika, iç göç, kentleşme, çağdaş yaşam gibi bir çok karmaşık şey vardır, yani bir roman için, bir sinema filmi için, bir öykü için her şey vardır, ama ne yazık ki yazın (edebiyat anlamında) yoktur. Olur mu böyle şey?.. Attila İlhan, “Tension Smyrne” isimli şiirinin açıklamasında “Nedense İzmir işlenmemiş ve edebiyata aktarılmamıştır” diye açıkça yazmadı mı?,, Ne diyelim?.. “İzmir bir zamanlar günahlarını kanalizasyon yoluyla körfeze dökse dahi, hep güzeldi” deyip, kendimizi mi avutalım?..

Kenti sevmek, hemşehriye olduğu kadar, bu şehirde yaşayan yazarlara da önemli görevler yükler. Bir yerel yazarın, örneğin benim bir sokağa ismimin verilmesi, öteki yazarın heykelinin parka dikilip sonsuza kadar anısına belediyece öykü günleri tertiplenmesi veya bir başka yazarın ömrü boyunca belediyeden danışmanlık maaşı alması çok mu önemlidir? Eskimoyu veya Afrikalıyı bu işler çok mu ilgilendirir?.. Sen veya biz, ben, hepimiz dünya edebiyatına ne verdik?.. İşte bunu sorarlar adama, çağdaş dünyada veya küreselleşmede!

Yazın görevini yüklenenler, yazarlar, edebiyatçılar, hatta gazeteciler bu şehre hizmet ve sevgi savaşının en önündeki savaşçılar olmalıdır. Duyarak, severek, inanarak daha çok ürünler vermelerini dilerim. Haydi, bu kadar ukalalığı, Ali Sabit Bilgen'in “İzmir Akşamları” şiiri ile bitirelim ve neden bu kitabı yazdığımız konusunda biraz daha açık ipuçları verelim:

 

İzmir'de bu akşam deniz ufkunda şölen var

Renk cümbüşüdür şimdi uzaklarda ışıklar

Körfez yanıyor erguvan olmuş yine dağlar

Bir musiki halindedir artık o sedalar

Bir şarkının ahengini duymaktadır insan

Sandım geçiyor sevgilinin ruhu zamandan..

 

İnanır mısınız, bu bölümdeki yazımı 14 Kasım 1978 yılında İzmir Bayram gazetesinde yazmışım. Yalnızca buraya aktarırken Mario Levi, Orhan Pamuk gibi güncel isimleri ekledim. Demek ki, 1978'den beri görüşlerim, İzmir'im ve yazın dünyamız pek değişmemiş.. Gel de şimdi, İzmirlilere “çağdaşlık pozundaki statükocular, tutucular” diyen hatta daha acı sataşan, “Faşist İzmir” diyebilen, üstelik İzmirli olan Rasim Ozan Kütahyalı gibi şaşkın liberallerin bazen doğru söyleyebildiklerini de aklına getirme?..

Hadi dersimizi iyi çalışalım ve Rasim gibi gençleri utandıralım..











Puan             : 0 / 5 Oy
Bu Habere Puan Verin: 0 1 2 3 4 5
 
 

Yazarın Tüm Yazıları

Sıra No Yazı Başlık Yazı Tarih Toplam Okunma Görüntüle
1 LAHİT AĞLADI/ Bir ses 28.9.2018 2923
2 BAŞKUMANDANLIK MEYDAN SAVAŞI KABARTMASI 25.9.2018 213
3 SAKARYA MEYDAN SAVAŞI KABARTMA /Koro 21.9.2018 536
4 MOZOLE'YE YÜRÜYÜŞ/ Bir Ses 18.9.2018 190
5 KADINLAR GRUBU/Kadınlar Korosu 14.9.2018 226
6 HEYKELLERİN SESLENİŞİ 7.9.2018 222
7 SESSİZLİĞİN 4.9.2018 439
8 CUMHURİYET KULESİ 31.8.2018 448
9 BARIŞ KULESİ 21.8.2018 347
10 BAYRAM OLSUN 17.8.2018 216
11 MEHMETÇİK KULESİ 17.8.2018 206
12 İSTİKLAL KULESİ 14.8.2018 387
13 SESSİZLİKTEKİ SESLER/Koro 10.8.2018 328
14 ANITKABİR DESTANI ÜZERİNE 7.8.2018 254
15 HÜRRİYET KASİDESİ 3.8.2018 221
16 CUMHURİYET BİLDİRİSİ 27.7.2018 359
17 ATATÜRK KORDONBOYU'NDA 24.7.2018 313
18 İZMİR DESTANI 20.7.2018 444
19 ÇETELER, SÜTÇÜİMAM, KARAYILAN, ŞAHİNBEY 17.7.2018 467
20 SULTANAHMET MİTİNGİ 13.7.2018 296
21 İZMİR AĞLIYOR 10.7.2018 324
22 BAĞIMSIZLIK BİLDİRİSİ 6.7.2018 403
23 KUVAYI MİLLİYE 3.7.2018 407
24 PARANTEZLER 29.6.2018 384
25 GAZİLER 26.6.2018 358
26 ATAM 22.6.2018 369
27 GAZİNİN TELGRAFÇISI 19.6.2018 455
28 GAZİNİN TELGRAFÇISI 15.6.2018 211
29 HÜRRİYET KASİDESİ 12.6.2018 260
30 HÜRRİYET KASİDESİ 8.6.2018 432
31 MUSTAFA KEMAL VE SULTAN GALİYEF 5.6.2018 215
32 HER ŞAFAKTA ÖLENLER 29.5.2018 210
33 HER ŞAFAKTA ÖLENLER 25.5.2018 463
34 DİL DEVRİMİ 22.5.2018 332
35 KUBILAY 18.5.2018 354
36 YENİDEN ATATÜRK 15.5.2018 363
37 GÜLÜMSEYEN ATATÜRK 15.5.2018 244
38 GÜLÜMSEYEN ATATÜRK 11.5.2018 228
39 CUMHURİYET AĞACI 8.5.2018 397
40 YAŞIYORUM KOCATEPE'DE 4.5.2018 264
41 ATATÜRK SORDU 1.5.2018 593
42 KADINLARIMIZ 27.4.2018 308
43 CUMHURİYET BİLDİRİSİ 23.4.2018 372
44 UŞAKİZADE KÖŞKÜ 20.4.2018 371
45 MUSTAFA KEMAL'CE YAŞAMAK 18.4.2018 355
46 MUSTAFA KEMAL İZMİR'DE/10 EYLÜL 13.4.2018 907
47 İZMİR YANARKEN (13 EYLÜL) 10.4.2018 197
48 BELKAHVE 6.4.2018 463
49 TEĞMEN ALİ RIZA 3.4.2018 358
50 DOKUZ EYLÜL 30.3.2018 503
51 KORDONBOYU 27.3.2018 345
52 ANITLAŞAN İLK ŞEHİTLER 23.3.2018 360
53 MEHMET ÇAVUŞ/MEHMETÇİĞİM 21.3.2018 875
54 GÜRLEYEN SES 16.3.2018 320
55 İZMİR'İN GÖRÜNÜMÜ 13.3.2018 509
56 İZMİRLİ KIZ 9.3.2018 481
57 GECE 6.3.2018 320
58 SABUNCUBELI 2.3.2018 441
59 MANİSA 27.2.2018 399
60 İZMİR'E DOĞRU 23.2.2018 384
61 AKDENİZ'DİR İLERİ/1 EYLÜL 20.2.2018 890
62 ZAFER/30 AĞUSTOS TARİHÇİ DER Kİ 16.2.2018 778
63 ZAFER / 30 AĞUSTOS MUSTAFA KEMAL DER Kİ 13.2.2018 737
64 ZAFER/30 AĞUSTOS MEHMETÇİK DER Kİ 9.2.2018 444
65 MEMLEKET TÜRKÜLERİ/ 29 AĞUSTOS 6.2.2018 511
66 TEPELER DESTANI 2.2.2018 357
67 ADATEPE DESTANI/27 AĞUSTOS 30.1.2018 454
68 ÇEKİLTEPE DESTANI/27 AĞUSTOS 26.1.2018 487
69 TINAZTEPE DESTANI/26 AĞUSTOS 23.1.2018 395
70 TAARRUZ HAZIRLIĞI 19.1.2018 316
71 SAKARYA 16.1.2018 338
72 DENİZLİ MÜFTÜSÜ 12.1.2018 392
73 BOMBACI ALİ ÇAVUŞ 9.1.2018 394
74 POSTLU MESTAN EFE AĞIDI 5.1.2018 338
75 ÇETELER 2.1.2018 204
76 SULTANAHMET MİTİNGİ 29.12.2017 451
77 HASAN TAHSİN'E ARMAĞAN 26.12.2017 327
78 İZMİR AĞLIYOR 22.12.2017 360
79 I. KUVAYI MİLLİYE 19.12.2017 388
80 MERHABA 3.11.2017 632
81 LEUTREC 26.10.2017 553
82 RENOİR 24.10.2017 327
83 15 YIL ÖNCE TABLOLAR DOSTLARLA BULUŞMUŞTU… 20.10.2017 1128
84 PİCASSO 17.10.2017 474
85 CHAGALL 13.10.2017 493
86 UTRİLLO 10.10.2017 387
87 MONA LİSA 6.10.2017 616
88 KIZIMIN BÜYÜK ZAFERİ: ÇANAKKALE SAVAŞI… 3.10.2017 1681
89 KIZIMIN “İZMİR” TABLOSU… 29.9.2017 2156
90 KIZIMIN “ŞAPKALI KIZ” TABLOSU… 26.9.2017 2267
91 Gerçek düşman Emperyalizm.. 22.9.2017 388
92 KIZIMIN “YAĞMUR” TABLOSU 19.9.2017 2777
93 Alt Tabaka yazısı 15.9.2017 406
94 KIZIM NESLİHAN’IN “ALTIN NÜ” TABLOSU… 12.9.2017 2783
95 İlk Kurşun'un anlamı.. 8.9.2017 448
96 TABLOSUNU RET ETTİĞİM RESSAM: “FUAD MENSİ” 5.9.2017 2080
97 EMEKLERİMİZ HELAL OLSUN HASAN TAHSİN’E… 29.8.2017 3684
98 İlk Şehitler 25.8.2017 433
99 YILLARIN SANATÇISI: İHSAN ARMAN 22.8.2017 463
100 Bir Osmanlı yurtseveri 18.8.2017 420
101 BİR ELAZIĞ ARMAĞANI: HASAN TAHSİN TABLOSU… 16.8.2017 4127
102 Maşatlık Mitingi 11.8.2017 658
103 HASAN TAHSİN’E SİLAH VEREN RESSAM: HASRET NURDAĞ… 8.8.2017 2788
104 Hasan Tahsin'in anlamı 4.8.2017 447
105 İZMİR'İN ROMANTİK RESSAMI: JAK EDİZEL 1.8.2017 762
106 Sonsuz Adam.. 28.7.2017 443
107 Kimler hakkımda ne yazılar yazmış?.. 21.7.2017 574
108 İSMET BİRSEL’İN “ORKESTRA” TABLOSU… 18.7.2017 5443
109 Beklenen yazar niçin çıkmıyor?.. 14.7.2017 446
110 HALİKARNAS BALIKÇISI’NIN “SAPPHO” TABLOSU… 10.7.2017 3608
111 Edebiyat sevgisi tükenmez.. 7.7.2017 497
112 HALİKARNAS BALIKÇISI FİDE DİKERKEN… 4.7.2017 1626
113 Torunum Adilcan'ın kitap ödevi 30.6.2017 720
114 Balıkçı'dan hatıralar akın akın 23.6.2017 476
115 HALİKARNAS BALIKÇISI KABARTMASI 20.6.2017 561
116 Yazarın biricik hakkı, telif hakkıdır 16.6.2017 598
117 EN MUHTEŞEM ATATÜRK TABLOSU 13.6.2017 516
118 Bir yazar ne zaman keyiflidir?.. 9.6.2017 483
119 TABLODAKİ MUSİKİ: GÖNÜL AKIN 7.6.2017 588
120 İHSAN ARMAN’DAN BİR PORTRE 30.5.2017 628
121 “online imza” günü 26.5.2017 4034
122 MEHMET SABIR, SABIRLI BİR RESSAMDI… 23.5.2017 2698
123 e-kitapta son dakika 19.5.2017 547
124 Amazon'a, ciddi rakipler var 12.5.2017 694
125 EMİN DAYIMIN AMATÖR TABLOLARI… 9.5.2017 2104
126 e-kitaba karşı, “my-kitap” geliyor.. 5.5.2017 6179
127 BÜYÜK DEDEM'DEN BİR HAT SANATI… 2.5.2017 7740
128 Kendi kendimizin yayıncısı mı olacağız?.. 28.4.2017 590
129 İKİÇEŞMELİK'İN ŞAİRİNE GÖZYAŞLARIYLA… 25.4.2017 7786
130 San Pedro Manastırı'nın kütüphanesinde asılı beddua 21.4.2017 716
131 HÜRRİYET KEYİFLİ GAZETEYDİ… 18.4.2017 1848
132 İstanbul Sanal Kitap Fuarı 14.4.2017 707
133 Günün birinde e-fuar olur mu?.. 7.4.2017 709
134 EN KRAL ARKADAŞIM : İZMİR FUARI.. 4.4.2017 853
135 e-kitapla sevişilmez! 31.3.2017 868
136 BODRUM'A HASRET 28.3.2017 850
137 “e-kitap” modası 24.3.2017 3446
138 “ALTIN TESTİ”NİN YARATICISI YILDIZ ŞİMA… 21.3.2017 7956
139 Küreselleşmede mahşerin 10 süvarisi 17.3.2017 927
140 KARİKATÜRİST HALİL YILDIRIM'A SEVGİLERİMLE… 14.3.2017 7945
141 İstanbul Kitap Fuarı'ndan nasıl eğlence çıkar? 10.3.2017 837
142 “KEMERALTI GÜZELİ” TABLOSUNA SAHİP OLAMADIM… 7.3.2017 8126
143 İstanbul kitap fuarlarına imreniriz 3.3.2017 996
144 PASAPORT'TA BİR SERSERİ… 28.2.2017 3610
145 Daima albüm yaparım 24.2.2017 1061
146 BABAMIN EMEKLİLİK TABLOSU… 21.2.2017 8137
147 Kapanış melankolisi 17.2.2017 1057
148 RAKI ŞİŞESİNDEN SAAT KULESİ… 13.2.2017 8465
149 Teşekkür borçlu olduğum kişiler 10.2.2017 1184
150 UYUYACAK OLAN GÜZEL... 7.2.2017 1184
151 Öner Yağcı, güzel insan.. 3.2.2017 1226
152 AYTEN KÖSE'YE MERHABA… 31.1.2017 3194
153 Turgut Özakman, bir anıt adam.. 27.1.2017 1222
154 İSMET XBİLEN… BİR GİZEMLİ RESSAM… 24.1.2017 8666
155 Yüksel Pazarkaya'ya merhaba.. 20.1.2017 1310
156 ERAY ÖZBEK'E KONU OLMAK ONURDUR… 17.1.2017 7593
157 Kuvayı Milliye kitabım 13.1.2017 1358
158 BİR BAŞKA ESRARENGİZ TABLO… 10.1.2017 5149
159 14. Fuar ve Onur Konuğu Tarık Dursun 6.1.2017 1325
160 EVİN DEMİRBAŞI “RUMELİ HİSARI”… 3.1.2017 6679
161 13.Fuar ve “Paristanbul” kitabım 30.12.2016 6709
162 HELİN'İN AMAZON'U BENDE KALDI… 27.12.2016 2528
163 BALEV BEYAZ YAŞAM ÖDÜLÜ NASİP OLDU… 23.12.2016 2943
164 ŞİMDİ PARİS'TE OLMAK VARDI… 20.12.2016 5072
165 Eflatun Nuri ve çetesi 16.12.2016 1335
166 FOSFORLU RENKLERİN RESSAMI: ZÜMRÜT ÖZMEN 13.12.2016 1415
167 Nasıl, “La Fontaine” oldum?.. 9.12.2016 8227
168 BÜLENT ECZACIBAŞI ARMAĞANI: BİR FERRUH BAŞAĞA… 6.12.2016 8511
169 Deniz Kavukçuoğlu, güvenlikçiye nasıl yakalandı? 2.12.2016 1124
170 TABLOSUNU ÇALDIĞIM RESSAM: MUAMMER DURMUŞ 29.11.2016 1669
171 Kendimizi, Nurgül Hanım'a bir türlü tanıtamadık 25.11.2016 1270
172 ANNEMLE BABAMA EVLİLİK HEDİYESİ: CELAL UZEL 22.11.2016 2171
173 Kelebek koleksiyoncusu yazarlar 18.11.2016 1343
174 MUHSİN GÜROK'UN TAKASINA BİNMEK İSTERDİM… 15.11.2016 6327
175 Halikarnas Kadırgası yol alıyor 11.11.2016 1322
176 ÜÇ KAPLANIMA, “KARA PANTER” ARKADAŞ GELMİŞTİ… 8.11.2016 3694
177 Cihan Demirci medarı iftiharımızdır 4.11.2016 1306
178 CUMBADA ALİYE BERGER KEYFİ… 1.11.2016 6062
179 Kitap fuarında televizyonculuk 28.10.2016 1317
180 ŞEREF BİGALI, TÜRK RESMİNİN ŞEREFİDİR… 25.10.2016 4807
181 Bitmez tükenmez televizyon programlarım 21.10.2016 1273
182 BİR ZAMANLAR RAMO VARDI… 18.10.2016 5397
183 Şapur şupur, çok sevimli bir mizahçı 14.10.2016 1327
184 ALİ RIZA KIRKAN HOCAMIZA SEVGİYLE... 4.10.2016 1526
185 KİBATEK, Türk Dünyası'nın sesi 30.9.2016 1405
186 BİRİCİK AMERİKALI DOSTUM: RESSAM NEAL LANGE… 27.9.2016 6488
187 Muhtar Kemal yerime geçti 23.9.2016 4017
188 GAZETE YARATAN BİR RESSAM: RECAİ SEYREK 20.9.2016 1510
189 TÜYAP dostlukları bambaşkadır 9.9.2016 2233
190 “BİHRAT MAVİTAN” BİR TANEDİR… 6.9.2016 4983
191 İNCİLA YAŞAMANI DİLİYORUM… LÜTFEN… 23.8.2016 8861
192 Örnek alınacak okuyucular 18.8.2016 2268
193 ZENCİ DOĞMAK İSTERDİM… 16.8.2016 4442
194 Yüreğinde İzmir aşkı olanlar 12.8.2016 0
195 “HALİKARNAS BALIKÇISI” REHBERİMDİR… 9.8.2016 4002
196 Muammer Ketençoğlu ve Nihat Genç 5.8.2016 2744
197 TÜRK KOLEJLİLER BU TABLOYU SEVECEK... 2.8.2016 2269
198 Mustafa Şerif Onaran'ın 1940 karanlığı 29.7.2016 2284
199 İzmir'in simgesi Tarık Dursun 22.7.2016 1549
200 SEVİNÇ PASTANESİ TABLOSU'NDA YAŞAYACAĞIM… 19.7.2016 8779
201 SOĞUKKUYU TRAMVAY CADDESİ 15.7.2016 2278
202 "PARİZYEN NECLA" HEP YÜREĞİMİZDESİN… 12.7.2016 8806
203 SOĞUKKUYU MAHALLESİ 30.6.2016 2989
204 Son Görev 24.6.2016 2975
205 Saygı Günü 17.6.2016 2968
206 Günlük Ustası 9.6.2016 3042
207 EFES KOLEJİ'NDE NAZIM HİKMET HAFTASI 31.5.2016 2431
208 Salah Birsel Kendini Anlatıyor 27.5.2016 2233
209 Eli öpülür Salah Birsel'in 20.5.2016 1723
210 Nebil Özgentürk'ün çalınan plaketi 13.5.2016 2519
211 Savulun Attila İlhan geliyor.. 22.4.2016 3170
212 Unutamadığım söyleşiler 15.4.2016 3248
213 Balıklıova Destanı (38) 11.4.2016 3189
214 Balıklıova Destanı (37) 5.4.2016 4289
215 Balıklıova Destanı (36) 29.3.2016 2630
216 e-kitapta son dakika 25.3.2016 3239
217 Balıklıova Destanı (35) 22.3.2016 3172
218 Amazon'a, ciddi rakipler var 18.3.2016 1843
219 Balıklıova Destanı (34) 15.3.2016 4354
220 e-kitaba karşı, “my-kitap” geliyor.. 11.3.2016 3314
221 Balıklıova Destanı (33) 8.3.2016 3327
222 Kendi kendimizin yayıncısı mı olacağız?.. 4.3.2016 1760
223 Balıklıova Destanı (32) 1.3.2016 3241
224 San Pedro Manastırı'nın kütüphanesinde asılı beddua 26.2.2016 1865
225 Balıklıova Destanı (31) 23.2.2016 3067
226 İstanbul Sanal Kitap Fuarı 19.2.2016 2665
227 Balıklıova Destanı (30) 16.2.2016 3170
228 Günün birinde e-fuar olur mu?.. 12.2.2016 1756
229 Balıklıova Destanı (29) 9.2.2016 2387
230 e-kitapla sevişilmez! 6.2.2016 2475
231 Balıklıova Destanı (28) 2.2.2016 3304
232 Balıklıova Destanı (27) 26.1.2016 3371
233 Küreselleşmede mahşerin 10 süvarisi 21.1.2016 1863
234 Balıklıova Destanı (26) 19.1.2016 3263
235 İstanbul Kitap Fuarı'ndan nasıl eğlence çıkar? 15.1.2016 3368
236 Balıklıova Destanı (25) 12.1.2016 3275
237 İstanbul kitap fuarlarına imreniriz 8.1.2016 3362
238 Balıklıova Destanı (24) 5.1.2016 3447
239 Kapanış melankolisi 31.12.2015 3379
240 Balıklıova Destanı (23) 29.12.2015 3626
241 Teşekkür borçlu olduğum kişiler 25.12.2015 1973
242 Balıklıova Destanı (22) 22.12.2015 3310
243 Öner Yağcı, güzel insan.. 18.12.2015 1877
244 Balıklıova Destanı (21) 15.12.2015 3413
245 Turgut Özakman, bir anıt adam.. 11.12.2015 2753
246 Yüksel Pazarkaya'ya merhaba.. 4.12.2015 2771
247 Balıklıova Destanı (19) 1.12.2015 3497
248 Kuvayı Milliye kitabım 27.11.2015 2465
249 Balıklıova Destanı (18) 24.11.2015 2640
250 Eflatun Nuri ve çetesi 20.11.2015 2755
251 Balıklıova Destanı (17) 17.11.2015 3292
252 14. Fuar ve Onur Konuğu Tarık Dursun 13.11.2015 2043
253 Balıklıova Destanı (15) 10.11.2015 3381
254 13.Fuar ve “Paristanbul” kitabım 6.11.2015 9641
255 Balıklıova Destanı (15) 3.11.2015 3369
256 Deniz Kavukçuoğlu, güvenlikçiye nasıl yakalandı? 30.10.2015 1823
257 Balıklıova Destanı (14) 27.10.2015 3405
258 Nasıl, “La Fontaine” oldum?.. 23.10.2015 8644
259 BALIKLIOVA DESTANI (13) 20.10.2015 3382
260 Kendimizi, Nurgül Hanım'a bir türlü tanıtamadık 16.10.2015 1968
261 Balıklıova Destanı (12) 13.10.2015 3376
262 Kelebek koleksiyoncusu yazarlar 9.10.2015 2774
263 BALIKLIOVA DESTANI (11) 6.10.2015 2104
264 Cihan Demirci medarı iftiharımızdır 2.10.2015 2847
265 Kitap fuarında televizyonculuk 25.9.2015 2722
266 NASIL YAZAR OLDUM 22.9.2015 3340
267 Bitmez tükenmez televizyon programlarım 18.9.2015 1867
268 Balıklıova Destanı (8) 15.9.2015 3461
269 Şapur şupur, çok sevimli bir mizahçı 11.9.2015 2091
270 Muzaffer İzgü, fuarın en sevilen yazarı 4.9.2015 2003
271 Balıklıova Destanı (6) 1.9.2015 4504
272 KİBATEK, Türk Dünyası'nın sesi 28.8.2015 2710
273 Balıklıova Destanı (5) 25.8.2015 3517
274 Balıklıova Destanı (4) 18.8.2015 3427
275 Nice ilginç olaylar yaşadım 14.8.2015 2754
276 BALIKLIOVA DESTANI (3) 11.8.2015 3439
277 TÜYAP dostlukları bambaşkadır 7.8.2015 2047
278 Balıklıova Destanı 4.8.2015 3439
279 Profesör Okuliptus ve Hasan Hoca 31.7.2015 2922
280 Örnek alınacak okuyucular 24.7.2015 2927
281 Yüreğinde İzmir aşkı olanlar 17.7.2015 3561
282 Muammer Ketençoğlu ve Nihat Genç 10.7.2015 2834
283 Mustafa Şerif Onaran'ın 1940 karanlığı 3.7.2015 2208
284 SOĞUKKUYU TRAMVAY CADDESİ 19.6.2015 3045
285 118 NUMARALI EV 11.6.2015 3447
286 SOĞUKKUYU MAHALLESİ 5.6.2015 2827
287 Son Görev 29.5.2015 3540
288 Saygı Günü 22.5.2015 3574
289 Günlük Ustası 15.5.2015 4011
290 Yoksullar Mahallesi'nde şiir 8.5.2015 2991
291 Salah Birsel Kendini Anlatıyor 1.5.2015 2220
292 Eli öpülür Salah Birsel'in 24.4.2015 2258
293 Nebil Özgentürk'ün çalınan plaketi 17.4.2015 2886
294 Attila İlhan kuyruklu yıldız gibi gelip geçti.. 3.4.2015 2227
295 Savulun Attila İlhan geliyor.. 27.3.2015 3568
296 Unutamadığım söyleşiler 20.3.2015 3593
297 Pederbey teşrif ederse.. 13.3.2015 3742
298 Kitap fuarında sergiler 6.3.2015 2963
299 Devrim olunca çalışacağız! 27.2.2015 3103
300 Fuarlarımızın başrol oyuncusu kimdir? 20.2.2015 2109
301 Stant gediklileri başımızın tacıdır 13.2.2015 3355
302 Şair Bahattin Ertük.. Standımızın simgesidir.. 6.2.2015 2521
303 Kitap Fuarı açılıyor 30.1.2015 3169
304 Stant düzeni önemlidir 23.1.2015 3847
305 Standımızın pek parlak düzeni 16.1.2015 2411
306 Mutlucan bir türlü ortada gözükmez 9.1.2015 2361
307 Fuara nasıl kapağı atarız?.. 2.1.2015 2979
308 Rahmetli anam, kitap fuarına gelseydi?.. 26.12.2014 2175
309 Yazarlarla birlikte yaşamak.. 19.12.2014 2398
310 Anamın kafatası, “Türk” çıkmış 12.12.2014 10231
311 Ben, anamın oğluyum.. 5.12.2014 3250
312 Dedelerim kitap kurduydu 28.11.2014 2626
313 Önce selüloz manyağıyım.. 21.11.2014
314 Fuar beni hep heyecanlandırır 14.11.2014 2756
315 Kitap Fuarına başvuru 7.11.2014 4132
316 Gazeteci Hikayesi 1.11.2014 3326
317 Halk kahramanı Balbay 24.10.2014 4011
318 Temiz yurtsever.. 17.10.2014 3912
319 Balbay ile dayanışma toplantısı 10.10.2014 3408
320 Karataş'taki Gazeteciler Cemiyeti 3.10.2014 2555
321 Balıkçı'nın Balbay sevgisi.. 27.9.2014 3265
322 Cumhuriyet ve Basın Paneli 19.9.2014 3400
323 Emperyalizme karşı olmak.. 12.9.2014 3232
324 Her şey çürümüş 5.9.2014 4022
325 Bir destan, üç roman 29.8.2014 3560
326 Mustafa Balbay darbeci olamaz 22.8.2014 2827
327 İlhan Selçuk'un son sözü 15.8.2014 3465
328 Yüzbaşı Selahattin'in yoldaşı.. 8.8.2014 3561
329 Kışlalı'nın temel görüşleri 1.8.2014 4061
330 Mustafa Balbay'ı, okulunda düşündüm.. 25.7.2014 2695
331 Vayy gitti, benim Ahmet Taner Kışlalı'm.. 17.7.2014 2675
332 Bir nefis insan: Ali Gevgilili 11.7.2014 3472
333 Çok popüler bir toplum bilimci: Emre Kongar 4.7.2014 2879
334 Türkan Saylan'ın Hıristiyanlığı.. 27.6.2014 2790
335 Uğur Mumcu'nun kitaplarını nasıl yediler?.. 20.6.2014 2590
336 Uğur Mumcu'yu kim öldürdü?.. 13.6.2014 3365
337 Bir tane daha Abdi İpekçi gelmez.. 6.6.2014 2891
338 Orhan Bursalı'nın anlattığı “Karanlık Çağ”.. 30.5.2014 5985
339 Ölü Aydınlar Ülkesi 23.5.2014 3049
340 Uğur Mumcu'yu kim öldürdü?.. 16.5.2014 3388
341 Orhan Bursalı'nın anlattığı “Karanlık Çağ”.. 9.5.2014 5826
342 YÜZBAŞI SELAHATTİN'İN YOLDAŞI... 2.5.2014 3805
343 Gazetelerin kitap eklerini alkışlayın! 25.4.2014 2880
344 Nurullah Ataç'ın bazı buyruklarına uydum 18.4.2014 2937
345 Kitap fuarlarının en büyük destekçisi: Cumhuriyet 11.4.2014 2976
346 Günce okumak ve yazmak çok nefis bir alışkanlıktır 4.4.2014 2877
347 Şükran ağabeyi, fuardan kaçırırdık 28.3.2014 3626
348 Eski Karşıyaka sevgisinde buluştuk 21.3.2014 2986
349 Şükran Kurdakul denen efsanevi silahşör 14.3.2014 2972
350 Nermin Türksönmez'in zarif masaları 7.3.2014 3083
351 Kadın şair Nuşin Kavukçuoğlu.. 21.2.2014 5085
352 İlk Fuarın süksesi.. 14.2.2014 4404
353 Beni fuara ısındıran adam 7.2.2014 3966
354 Kitap fuarlarının sonsuza uzanan önemi 31.1.2014 4815
355 TÜYAP denilen kültür okyanusu.. 24.1.2014 5365
356 Kitap Fuarları neden gizemlidir? 17.1.2014 3185
357 Bir yazar için nasıl kız kaçırdım?.. 10.1.2014 3133
358 Şeytan'ın işareti: 666 3.1.2014 3583
359 İzmir'de ilk kitap müzayedesi 27.12.2013 4009
360 Korsan kitapçılık 20.12.2013 5713
361 Sahhaflar Derneği'ni kuruyoruz 13.12.2013 3460
362 Sahafların Kralı Peter ve Nazif dostum.. 6.12.2013 3297
363 Gazinocu Hüseyin Türkmenoğlu'ndan kitap yürüttüm 29.11.2013 3981
364 İzmir'in kitap kurtları ve Turgay Gönenç 22.11.2013 3947
365 İzmir Basın Tarihi'nin ilk adımları 15.11.2013 4257
366 Korsan kitapçılık 8.11.2013 4765
367 İzmir Kitapçılarını kucaklıyorum 1.11.2013 4368
368 Yayınlanan ilk kitabımız: Şule-i Efkar 25.10.2013 3539
369 İsmet Paşa'nın hatıralarında kitapçılık 11.10.2013 4261
370 Kemeraltı kitapçıları 4.10.2013 5278
371 İzmir'in ilk kitapçısı Ahmet Sabri Efendi ve Frenk kitapçıları.. 27.9.2013 4078
372 Modern Araştırmacı'nın soruları 20.9.2013 4133
373 Türkiye'den kitap rakamları 13.9.2013 4170
374 Kitap, kepek yapar mı?.. 5.9.2013 3331
375 Kitap, kepek yapar mı?.. 30.8.2013 3212
376 Uykuya dalan kitaplar: Bazen kitap, basımını yıllarca bekler 23.8.2013 4038
377 Gezen bir kitapla hiç tanıştınız mı?.. 16.8.2013 3094
378 Var mı, Yorgun Savaşçı'ya, Kara Kitap'a yan bakan?.. 2.8.2013 3142
379 Kitap, in midir, cin midir? 26.7.2013 4275
380 İlhan Selçuk'tan ders verici bir yazı 19.7.2013 4092
381 Anılar bahsinde Doğan Hızlan 12.7.2013 4179
382 Anıların büyüsü ve Şakir Eczacıbaşı 5.7.2013 3803
383 Anıların arkasına neden saklanıyoruz? 28.6.2013 3021
384 Bir Giritli edebiyat külliyesi 21.6.2013 4491
385 Bir Mason filozof 7.6.2013 4870
386 Eli öpülesi öğretmenlerim.. 31.5.2013 4383
387 İzmir Kültür Gezileri 24.5.2013 4405
388 İzmir Seminerleri 17.5.2013 6488
389 İzmir Ödülleri 10.5.2013 5473
390 Uluslararası İzmir Araştırmaları Merkezi 3.5.2013 4421
391 İçinden “İzmir” geçen kitaplar 26.4.2013 15318
392 Benim naçizane “Kocatepe” dergim 19.4.2013 9375
393 İzmir dergilerini tarayalım 12.4.2013 3844
394 İnsanlığı, ulusunu, halkını, bizleri bırakıp nereye Ali Rıza Ertan?.. 5.4.2013 3432
395 Bir zamanlar şiir matineleri vardı 29.3.2013 3900
396 İzmir şairleri.. İzmir şiirleri.. 22.3.2013 11036
397 Urla vurgunu Necati Cumalı 15.3.2013 4704
398 Halit Ziya'dan Berin Taşan'a seçkin portreler 8.3.2013 4407
399 Bizim mahalleden Samim Kocagöz 1.3.2013 4057
400 Cumhuriyet Dönemi İzmir Altıları 22.2.2013 5380
401 Çağdaş Edebiyatımızda En İyi 40 Şey ve “İzmir Edebiyat Cemiyeti” 15.2.2013 8139
402 Edebiyat Cumhuriyeti'nin İzmirli parlamenterleri 8.2.2013 4137
403 İzmir’i yazmak... 1.2.2013 4059
404 Her şey Homeros'la başlar.. 25.1.2013 4453
405 Agora'yı kazanlar nasıl kaçtılar?.. 18.1.2013 3334
406 İzmir'i, tünellerde, dehlizlerde tanıdım.. 11.1.2013 4009
407 Bir zamanlar “Toplumcu Düşün”.. 4.1.2013 12634
408 Kütüphaneden belge çalan yazarlar, tarihçiler 28.12.2012 4706
409 Kütüphaneden belge çalan yazarlar, tarihçiler 21.12.2012 4385
410 Milli Kütüphane konferanslarım 14.12.2012 4082
411 Araştırmacı gazetecinin üçüncü adresi 7.12.2012 5545
412 Milli Kütüphane'ye çok şey borçluyuz 30.11.2012 3904
413 Milli Kütüphane kurucuları 23.11.2012 6274
414 Milli Kütüphane tapınak gibidir 16.11.2012 4618
415 Annem imdadıma yetişiyor 9.11.2012 4327
416 Milli Kütüphane dillense 2.11.2012 5171
417 Emil Galip Sandalcı'nın pislik dolu evi 19.10.2012 6431
418 “İlk Kurşun Anıtı”, fikri gelişmeyi ateşledi 12.10.2012 7383
419 Osmanlıca bilmek, avantaj kazandırır 5.10.2012 6936
420 İnsanın kütüphanesi yalan söylemezmiş 28.9.2012 4553
421 Avram Galanti'nin Bodrum Tarihi 21.9.2012 4760
422 Haydi, özel kütüphane kuralım 14.9.2012 4733
423 İşçi emeklisi Talat Bey, boğulmak üzere.. 7.9.2012 5248
424 Ansiklopedide “madde” olmak yeter mi?.. 31.8.2012 10923
425 Ansiklopedide “madde” olmak yeter mi?.. 24.8.2012 5227
426 Ünlülerin kitaplıkları 10.8.2012 4856
427 Yaşar Aksoy Kütüphanesi'nden hatıralar.. 3.8.2012 4783
428 Kitaplarımın geleceği ne olacak? 27.7.2012 4357
429 Kitapların esiri olduk 20.7.2012 0
430 Benim salkım saçak kütüphanem 13.7.2012 5338
431 Yeni takma ismim ne olsun? 6.7.2012 4051
432 Müfettişler beni nasıl yakaladı?.. 29.6.2012 4715
433 Takma isimli yazarlar 22.6.2012 6259
434 Sahte Yaşar Aksoy, nasıl yandı kül oldu?.. 15.6.2012 4042
435 Sevgili Hakan Tartan ve Hürriyet Ege 8.6.2012 4740
436 Tek tekzip almadım, tek tekzip yayınlatamadım 1.6.2012 4353
437 Yeni Asır'ı özlememek elde mi?.. 25.5.2012 5516
438 Süleyman Demirel'den iki ödül aldım 18.5.2012 6247
439 Eflatun Nuri'den transfer teklifi 11.5.2012 5365
440 Yeni Asır'a çok şey borçluyum 4.5.2012 6023
441 Gladyatörler Arenası gibi gazete 27.4.2012 5612
442 Karşıyaka aşkı bana yol gösteriyor 20.4.2012 4915
443 Yeni Asır yılları 13.4.2012 7537
444 Hasan Rasim beni kaçırmak istiyor 6.4.2012 5975
445 Bir aile gibiydi Demokrat İzmir 30.3.2012 7693
446 Akın Simav beni fark ediyor 23.3.2012 6855
447 Gazeteci miyim, yazar mıyım? 16.3.2012 4545
448 İlk dergicilik coşkularım 2.3.2012 5819
449 İlk yazım... 24.2.2012 7048
450 İlk kompozisyon ödevim 17.2.2012 5348
451 Günümüzde çocuk kitapları 10.2.2012 6155
452 Çocuk kitapları bahsinde, “ilk kitaplarım".. 3.2.2012 13452
453 Öldükten sonra dirilen yazar 27.1.2012 4996
454 Yazarlar, pinpirikli insanlardır 20.1.2012 5055
455 Yazarlar, pijama giyerler mi?.. 13.1.2012 5194
456 Entellektüel fahişe olamayız! 6.1.2012 5287
457 Dürüst ve ilkeli yazarlık 30.12.2011 5018
458 Emin Çölaşan ve ölüm döşeğindeki okuyucusu 23.12.2011 5399
459 Bir yazar kimdir? 16.12.2011 7317
460 Halim Yazıcı'nın tersten diyalektiği 9.12.2011 4743
461 Diyalektik düşünmeye gayret ettim 2.12.2011 5642
462 Diyalektik düşünmeye gayret ettim 2.12.2011 5254
463 Bu yazıları yazdım? 25.11.2011 5147
464 Bağımsız Türk yazarı neden öksüzdür?.. 18.11.2011 4227
465 Bağımsız Türk yazarı neden öksüzdür?.. 18.11.2011 5159
466 “Sir Vidiadhar Naipaul” sorunu 11.11.2011 12677
467 Avrupa Yazarlar 4.11.2011 5171
468 Edebiyatın üstüne 28.10.2011 4771
469 Bundan böyle kimse, Jack London'un ismini bile hatırlamaz! 21.10.2011 5177
470 İşte Küresel Edebiyat: Michael Crichton, Rowling, Dan Brown, Tolkien ve Lovecraft.. 14.10.2011 5163
471 Jurassic Park'ın yazarı ölünce, neden ağladım? 10.10.2011 4606
472 Edebiyatta sol ve sağ 30.9.2011 5227
473 İşte Nazım Hikmet, işte yurtseverlik.. 23.9.2011 6381
474 Emperyalizm, Edebiyat, milliyetçilik ve din.. 16.9.2011 4923
475 Edebiyatın politik gücü 9.9.2011 6158
476 Klasikler, hayatın ilk adımlarıdır.. 2.9.2011 4785
477 Edebiyat, “edeb” sözünden kaynaklanır 26.8.2011 8324
Bu Alana Reklam Verin
Reklam Metin 1
Reklam Metin 2
Reklam Metin 3
sayfa_goster.asp?sayfa_id=12
Döviz Bilgileri
Hava Durumu