Yaşar Aksoy / İzmir’i yazmak... - Gazetem Çeşme Yerel Siyasi Ticari Gazete

Yaşar Aksoy / İzmir’i yazmak...

   İzmir’i yazmak...  1.2.2013 Yaşar Aksoy
Yaşar Aksoy
Diğer Yazıları

İzmir’i yazmak...

 

Demek ki, 1968'den itibaren sürekli yazarlık, 1971'den beri de sürekli gazetecilik yapıyorum.. Demokrat İzmir, Yeni Asır, Star, Hürriyet gazeteleri kırk yıldır kalem oynattığım basın organlarıdır, bu arada sayısız televizyon proğramına katıldım. Hep kalemimin ucuyla kazandım.. Ama yerel yazın hayatımı yönlendiren temel duygu, İzmir sevgisi idi.. Bu yüzden yazdıklarımın ana yörüngesini İzmir oluşturdu.. Böylece İzmir, kitap kültürü ve anılarım bu kitabın ana konusu olarak belirdi..

Öncelikle neydi bu İzmir'i yazma heyecanım?..

İzmir, tarihin derinliklerinden günümüze uzanan uygarlık akımlarının şaşırtıcı kaynaşmaları ile doludur. Asırlar boyunca birbiri üstüne yığılan uygarlıklar, kentin altında kat kat dizilip durmuşlardır. İlk İzmir kenti, M.Ö. 3000 yıllarında şimdiki Bayraklı'nın Tepekule (Hacı Musto Tepesi) denilen bölgesinde kuruldu. Tepekule'de bakır devrinden başlayarak Luwi-Lelej, İyon, Frigya, Lidya ve Pers egemenliği dönemleri, üst üste yığılmış kültür katları olarak arkeoloji biliminin keşfetme heyecanını tahrik etmiştir ve dünyaca ünlü bilim adamımız ve sevgili dostum rahmetli Ord.Prof. Ekrem Akurgal bu ilk İzmir şehrini 50 yıl boyunca kazarak Smyrna (Eski İzmir) ören yerini ortaya çıkardı. Vefatından sonra eşi Meral Akurgal kazılara devam etmektedir.

İzmir kenti, ikinci olarak M.Ö.333 yıllarında Makedonya Kralı Büyük İskender'in (Grand Aleksandr) isteği üzerine, komutanlarından General Antigones ve Lizimakhos tarafından Kadifekale'de (Pagos Tepesi) kuruldu. Efsanelere göre, Büyük İskender Kadifekale eteklerinde avlanırken yorulup uykuya dalar. Rüyasında su perilerini (Nemezis'ler) görür. Nemezis'ler, kendisine uyuduğu yörede yeni bir kent kurmasını fısıldarlar. Uyanan Büyük İskender, kahine bu rüyayı danışır. Kahin, gerçekten burada yeni bir kent kurarsa, Bayraklı'da denize uzanan bir yarımada üzerinde sıkışmış durumda yaşayan İzmirlilerin yeni şehirde daha mutlu yaşayacaklarını belirtir, rüyayı böyle yorumlar. Böylece Büyük İskender, Pers Kralı Daryüs'e karşı karşı yaptığı fetih yolculuğunda İzmirlilerden yardım gördüğü için iki komutanını ordugah kurduğu tepede bırakarak, yeni kentin tepeden aşağı uzanan meyilli arazide kurulmasını emreder ve yoluna devam eder (Bu yolculuğun ileri aşamasında İskender ölecek, geride bıraktığı iki komutanı hemen Helenistan'a geri dönerek tahta çıkacaklardır, yani yeni İzmir kentinin kurulmasına yol açan rüya, hem dünyaya yeni bir şehir armağan etmiş, hemde Helenistik İmparatorluğun geleceğini tayin etmiştir). Böylece İzmir şehrinin temelleri ikinci kez atılır. Yüzyıllar geçer.. Bu temellerin üzerine önce Helenistik dönemin, sonra Bergama Krallığı, Roma, Bizans, Venedik-Ceneviz Şövalyeleri, Selçuklu, Aydın Oğulları ve Osmanlı ve yeni Türkiye Cumhuriyeti kültürleri damgasını basar.

Günümüzde İzmir, yüzyıllarca, yaklaşık 5000 yıl süren bir uygarlık sentezinin mitolojik, arkeolojik, tarihi, felsefi ve sosyolojik temeli üzerinde yaşamını sürdürmektedir.

(Tartışma Konuları: 1) Tam burada iki tartışma konusu vardır. Birincisi kentin yaşı üzerinedir. 2000'li yıllarda yapılan yeni kazılarda modern yeni kentin sınırları içindeki Çamdibi'ndeki Yeşilova Höyüğü'nde yapılan araştırmalar sonucunda 8000-8500 yıllarına uzanan kalıntılar bulunmuş, böylece kentin yaşının 8500 civarında olduğu ileri sürülmüştür. Bize göre bu yaklaşım abartılıdır, çünkü ızgara şeklindeki mimari kent planı, düz yolları, anayolu, Megaron tipi evleri, Athena Tapınağı, çeşmesi, efsanelere ve tarihi belgelere geçmiş anıları ile gerçek bir kent olarak İzmir kentinin başlangıç noktası Bayraklı'dır (Smyrna-Eski İzmir).. Bu klasik kentin yaşı da, Ord.Prof.Ekrem Akurgal'ın saptayıp, dünyaya bildirdiği gibi 5000 civarıdır.. Kentin yaşının çok ötelerdeki bir höyükte bulunan, gelip geçici ve kimliği belli olmayan bir topluluğun bıraktığı kalıntılarla ilintilendirilmesi tutarsızdır, Yeşilova Höyüğü'nün yaşı, ancak ve ancak bölge tarihinin yaşını belirler, Bayraklı'daki İzmir kentinin değil. 2) İkinci tartışma konusu ise, geçmişinde büyük uygarlıkların bulunduğu İzmir şehrinin özgün bir kültürel kimliğe sahip olması sebebiyle, daima cumhuriyetçi ulusal ruha sahip olarak yüzünün çağdaş uygarlığa dönük olması yüzündendir. Bu yüzden de gerici çevrelerce “Gavur İzmir”, ulusal kimliğe karşı işbirlikçi liberal çevrelerce “Faşist İzmir” gibi çocukları bile güldürecek suçlamalara maruz kalmaktadır, ki bu suçlamalar siyasi hesaplara dayanan ucuz yakıştırmalardır, uygarlıklar tarihinde yerleri olamaz)

Böyle bir geçmişe sahip İzmir'in, dünyanın çeşitli coğrafyalarından (Orta Asya, Anadolu içleri, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu) kopup gelerek bu şehre yerleşmiş Türk baskın ana kimlikli topluluklar açısından bambaşka bir önemi daha vardır.

İzmir, tarihinin derinliklerinden gelen öyküsünün en karanlık işgal ve istila döneminde (1919-1920), tüm bir ulusun “kurtuluş simgesi” olarak belirmiştir. Kuvayı Milliye denilen, Yunan istilacısına karşı “ulusal direniş” hareketinin kıvılcımı İzmir'de parlamıştır. Hasan Tahsin'in ilk kurşunlarıyla tetiklenen bu kıvılcım, müthiş bir alev olmuş, önce Ege'yi, sonra Mustafa Kemal önderliğinde tüm Anadolu'yu tutuşturmuştur. Bir İzmirli yazar olarak, ülkenin en zor anlarında dahi, her an için bu alevin derin halkın bağrında gürül gürül yandığını hissederim.

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın “Beş Şehir” isimli yapıtında belirttiği gibi, ne zaman Ankara Kalesi'ne baksa, kendi hayal aleminde Atatürk'ün Kocatepe'deki profilinin kaleye tırmandığını görürmüş. Tanpınar, bu yakıştırmayı insan hayalinin en sırlı tarafı olarak vurguluyor. Ben de ulusal günlerimizde kurtuluş savaşımızın şanlı öyküsünden yavaş yavaş süzülüp gelerek tören alanına giren Kuvayı Milliye gazilerimizi izlerken, şanlı kurtuluş ordumuzun süvari nal seslerinin kulaklarımı dövdüğünü hissederim. Ardından top sesleri gümbürder. Sanki, Belkahve sırtlarından kente akmaktadır süvariler.. Şairimiz Nahit Ulvi Akgün ne güzel vurgular duygulu şiirinde:

 

Çığlıklar yükseliyor donanma geceleri içinden

O mutlu çağ gerçekten kişiye bir düş geliyor

Belkahve'den nal sesleri alkış alkış geliyor..

 

İzmir, ulusal kurtuluşun simgesidir.. Artık hepsi rahmete kavuşmuş olan İstiklal Madalyalı gazilerimiz ise, İzmir'in simgesidir.. İzmir, varoluşun ve yeniden doğuşun yaratıcısıdır. İzmir, işgal edilmekle bir kurtuluş savaşını yaratmış, işgalden kurtulmakla kurtuluş savaşını zaferle sonuçlandırmıştır. İzmir'in işgali olan 15 Mayıs 1919 tarihi ile kurtuluşunun günü olan 9 Eylül 1922 arası, Türk halkının Emperyalizme karşı isyanını ve şahlanışını işaret eder ve bu direnişi silinmemecesine tarihe kazır. İzmir, bu hikayenin baş rol oyuncusudur.

Attila İlhan, ünlü yapıtı Sisler Bulvarı'nda “Dokuz Eylül” isimli minicik ama dev şiirinde, İzmir için savaşanları, “Bozköylü Hasan” figüründe simgeleştirirken çok şeyler fısıldar:

 

İzmir kapısını açar açmaz

Şakağına mermi çivilediler

Bozköylü Hasan'ın

Düşmedi

Öylece ayakta durur

Ayışığında baksan

Görürsün..

 

İzmir, Homeros'un “aşk ve şiir” kenti olduğu kadar, Bozköylü Hasan'ların “ulusal direniş ve namus” kentidir aynı zamanda. Helenistan'dan (eski Yunanistan) gelerek bir Anadolu şehri olan Troya'ya saldıran istilacı Akha'lara (Yunanlıların ataları) karşı İzmir'de (Smyrna) milattan önce 800 yıllarında “İlyada ve Odessa” destanlarını yaratan şair Homeros, eğer milattan sonra 20. yüzyılın başlarında Anadolu'da yaşasa idi, Bozköylü Hasan'ların yanında, ulusal kurtuluş destanını şiirin silahı ile yazardı hiç şüphesiz..

Kentimiz, baş döndürücü bir tarihe yaslanmasına ve halkın direniş simgesi olmasına karşın, bağrından nice ulusal yazarlar çıkarmasına rağmen evrensel yazın dalında layık olduğu biçimde asla yansıtılamamış ve yansıtılmamaktadır. Var mı, bir başka Orhan Pamuk?.. İstanbulun yazıldığı gibi İzmir'i yazabilen?..

Oysa, modern yazının en önemli belirleyici konusu kent yaşamıdır. İnsan, tüm boyutları ile kent yaşamı içinde boy gösterir. İnsanın iyi, kötü, acılı, hüzünlü, sevinçli, umutlu biçimleri sayısız görüntüler halinde kent içinden akıp gider. Savaşları ve barışı ile, yeni doğan bebekleri ve sırlarıyla ölen yaşlıları ile kent, her gün yeniden doğar ve ölür, sonsuza uzanarak.. İşte bu hikaye, yazılmaz da, öylesine boş boş körfeze mi bakılır?..

Bazı kentler ulusların kaderine ve yurttaşların yüreğine önemli biçimde damgalarını basarlar. Bu yüzden Montaigne, “Beni Fransız yapan Paris'tir” dedi. Yahya Kemal, “İstanbul'suz Türk'ü anlamak kolay mı?” diye sordu.

Çağdaş yazar, güçlü edebiyatı ve bilinçli felsefesi ile hallaç pamuğu gibi atar kentleri. Hayatı gözler önüne serer.. Paris, Londra, New York, Roma veya Dublin, ya da İrlanda kırlarındaki bir küçük köy, dahası uzak Şili'de bir kasaba gibi nice yerleşim yerleri, usta çağdaş yazarların kalemlerinden akıp insanlığa güm güm kan (kitaplar) pompalayan yürekler gibidir. Türkçe yazında, en fazla işlenen biricik kentimiz ise İstanbul'dur.. Yahya Kemal'den Abdülhak Şinasi Hisar'a, Tevfik Fikret'ten Sait Faik'e, Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan Ahmet Rasim'lere, Fürüzan'a, Jak Deleon'a, Murat Belge'ye, Çetin Altan'a, Orhan Pamuk'a, Mario Levi'ye, Mehmet Coral'a, Ahmet Ümit'e kadar tüm çağdaş yazarlarımız İstanbul'u edebi ruhla yaşamış ve yazmışlardır.

Sözü İzmir'e getirmek istiyorum.. İzmir layık olduğu biçimde asla yazılamadı. Ulusal yazınımızda İzmir pek yoktur. Samim Kocagöz, Attila İlhan, Salah Birsel, Necati Cumali, Şükran Kurdakul, Tarık Dursun K., bu yetiştikleri şehir için ellerinden geleni yaptılar. Onlara şükran borçluyuz. Ama İzmir bir türlü evrensel edebiyata sıçrayamadı. İzmir'de tarih vardır, mitoloji, arkeoloji, felsefe, şiir, ticaret, çeşitli kültürler, sanat, heykel, resim, politika, iç göç, kentleşme, çağdaş yaşam gibi bir çok karmaşık şey vardır, yani bir roman için, bir sinema filmi için, bir öykü için her şey vardır, ama ne yazık ki yazın (edebiyat anlamında) yoktur. Olur mu böyle şey?.. Attila İlhan, “Tension Smyrne” isimli şiirinin açıklamasında “Nedense İzmir işlenmemiş ve edebiyata aktarılmamıştır” diye açıkça yazmadı mı?,, Ne diyelim?.. “İzmir bir zamanlar günahlarını kanalizasyon yoluyla körfeze dökse dahi, hep güzeldi” deyip, kendimizi mi avutalım?..

Kenti sevmek, hemşehriye olduğu kadar, bu şehirde yaşayan yazarlara da önemli görevler yükler. Bir yerel yazarın, örneğin benim bir sokağa ismimin verilmesi, öteki yazarın heykelinin parka dikilip sonsuza kadar anısına belediyece öykü günleri tertiplenmesi veya bir başka yazarın ömrü boyunca belediyeden danışmanlık maaşı alması çok mu önemlidir? Eskimoyu veya Afrikalıyı bu işler çok mu ilgilendirir?.. Sen veya biz, ben, hepimiz dünya edebiyatına ne verdik?.. İşte bunu sorarlar adama, çağdaş dünyada veya küreselleşmede!

Yazın görevini yüklenenler, yazarlar, edebiyatçılar, hatta gazeteciler bu şehre hizmet ve sevgi savaşının en önündeki savaşçılar olmalıdır. Duyarak, severek, inanarak daha çok ürünler vermelerini dilerim. Haydi, bu kadar ukalalığı, Ali Sabit Bilgen'in “İzmir Akşamları” şiiri ile bitirelim ve neden bu kitabı yazdığımız konusunda biraz daha açık ipuçları verelim:

 

İzmir'de bu akşam deniz ufkunda şölen var

Renk cümbüşüdür şimdi uzaklarda ışıklar

Körfez yanıyor erguvan olmuş yine dağlar

Bir musiki halindedir artık o sedalar

Bir şarkının ahengini duymaktadır insan

Sandım geçiyor sevgilinin ruhu zamandan..

 

İnanır mısınız, bu bölümdeki yazımı 14 Kasım 1978 yılında İzmir Bayram gazetesinde yazmışım. Yalnızca buraya aktarırken Mario Levi, Orhan Pamuk gibi güncel isimleri ekledim. Demek ki, 1978'den beri görüşlerim, İzmir'im ve yazın dünyamız pek değişmemiş.. Gel de şimdi, İzmirlilere “çağdaşlık pozundaki statükocular, tutucular” diyen hatta daha acı sataşan, “Faşist İzmir” diyebilen, üstelik İzmirli olan Rasim Ozan Kütahyalı gibi şaşkın liberallerin bazen doğru söyleyebildiklerini de aklına getirme?..

Hadi dersimizi iyi çalışalım ve Rasim gibi gençleri utandıralım..Puan             : 0 / 5 Oy
Bu Habere Puan Verin: 0 1 2 3 4 5
 
 

Yazarın Tüm Yazıları

Sıra No Yazı Başlık Yazı Tarih Toplam Okunma Görüntüle
1 LAHİT AĞLADI/ Bir ses 28.9.2018 3631
2 BAŞKUMANDANLIK MEYDAN SAVAŞI KABARTMASI 25.9.2018 340
3 SAKARYA MEYDAN SAVAŞI KABARTMA /Koro 21.9.2018 664
4 MOZOLE'YE YÜRÜYÜŞ/ Bir Ses 18.9.2018 305
5 KADINLAR GRUBU/Kadınlar Korosu 14.9.2018 345
6 HEYKELLERİN SESLENİŞİ 7.9.2018 338
7 SESSİZLİĞİN 4.9.2018 565
8 CUMHURİYET KULESİ 31.8.2018 583
9 BARIŞ KULESİ 21.8.2018 474
10 BAYRAM OLSUN 17.8.2018 336
11 MEHMETÇİK KULESİ 17.8.2018 319
12 İSTİKLAL KULESİ 14.8.2018 524
13 SESSİZLİKTEKİ SESLER/Koro 10.8.2018 451
14 ANITKABİR DESTANI ÜZERİNE 7.8.2018 375
15 HÜRRİYET KASİDESİ 3.8.2018 336
16 CUMHURİYET BİLDİRİSİ 27.7.2018 483
17 ATATÜRK KORDONBOYU'NDA 24.7.2018 431
18 İZMİR DESTANI 20.7.2018 571
19 ÇETELER, SÜTÇÜİMAM, KARAYILAN, ŞAHİNBEY 17.7.2018 602
20 SULTANAHMET MİTİNGİ 13.7.2018 427
21 İZMİR AĞLIYOR 10.7.2018 439
22 BAĞIMSIZLIK BİLDİRİSİ 6.7.2018 532
23 KUVAYI MİLLİYE 3.7.2018 536
24 PARANTEZLER 29.6.2018 511
25 GAZİLER 26.6.2018 481
26 ATAM 22.6.2018 494
27 GAZİNİN TELGRAFÇISI 19.6.2018 586
28 GAZİNİN TELGRAFÇISI 15.6.2018 336
29 HÜRRİYET KASİDESİ 12.6.2018 379
30 HÜRRİYET KASİDESİ 8.6.2018 571
31 MUSTAFA KEMAL VE SULTAN GALİYEF 5.6.2018 334
32 HER ŞAFAKTA ÖLENLER 29.5.2018 331
33 HER ŞAFAKTA ÖLENLER 25.5.2018 600
34 DİL DEVRİMİ 22.5.2018 451
35 KUBILAY 18.5.2018 480
36 YENİDEN ATATÜRK 15.5.2018 483
37 GÜLÜMSEYEN ATATÜRK 15.5.2018 355
38 GÜLÜMSEYEN ATATÜRK 11.5.2018 353
39 CUMHURİYET AĞACI 8.5.2018 524
40 YAŞIYORUM KOCATEPE'DE 4.5.2018 382
41 ATATÜRK SORDU 1.5.2018 728
42 KADINLARIMIZ 27.4.2018 425
43 CUMHURİYET BİLDİRİSİ 23.4.2018 512
44 UŞAKİZADE KÖŞKÜ 20.4.2018 490
45 MUSTAFA KEMAL'CE YAŞAMAK 18.4.2018 475
46 MUSTAFA KEMAL İZMİR'DE/10 EYLÜL 13.4.2018 1043
47 İZMİR YANARKEN (13 EYLÜL) 10.4.2018 318
48 BELKAHVE 6.4.2018 603
49 TEĞMEN ALİ RIZA 3.4.2018 483
50 DOKUZ EYLÜL 30.3.2018 645
51 KORDONBOYU 27.3.2018 466
52 ANITLAŞAN İLK ŞEHİTLER 23.3.2018 482
53 MEHMET ÇAVUŞ/MEHMETÇİĞİM 21.3.2018 1002
54 GÜRLEYEN SES 16.3.2018 433
55 İZMİR'İN GÖRÜNÜMÜ 13.3.2018 645
56 İZMİRLİ KIZ 9.3.2018 597
57 GECE 6.3.2018 451
58 SABUNCUBELI 2.3.2018 555
59 MANİSA 27.2.2018 526
60 İZMİR'E DOĞRU 23.2.2018 513
61 AKDENİZ'DİR İLERİ/1 EYLÜL 20.2.2018 1023
62 ZAFER/30 AĞUSTOS TARİHÇİ DER Kİ 16.2.2018 895
63 ZAFER / 30 AĞUSTOS MUSTAFA KEMAL DER Kİ 13.2.2018 864
64 ZAFER/30 AĞUSTOS MEHMETÇİK DER Kİ 9.2.2018 585
65 MEMLEKET TÜRKÜLERİ/ 29 AĞUSTOS 6.2.2018 637
66 TEPELER DESTANI 2.2.2018 479
67 ADATEPE DESTANI/27 AĞUSTOS 30.1.2018 581
68 ÇEKİLTEPE DESTANI/27 AĞUSTOS 26.1.2018 618
69 TINAZTEPE DESTANI/26 AĞUSTOS 23.1.2018 519
70 TAARRUZ HAZIRLIĞI 19.1.2018 423
71 SAKARYA 16.1.2018 467
72 DENİZLİ MÜFTÜSÜ 12.1.2018 519
73 BOMBACI ALİ ÇAVUŞ 9.1.2018 529
74 POSTLU MESTAN EFE AĞIDI 5.1.2018 445
75 ÇETELER 2.1.2018 327
76 SULTANAHMET MİTİNGİ 29.12.2017 585
77 HASAN TAHSİN'E ARMAĞAN 26.12.2017 438
78 İZMİR AĞLIYOR 22.12.2017 482
79 I. KUVAYI MİLLİYE 19.12.2017 524
80 MERHABA 3.11.2017 686
81 LEUTREC 26.10.2017 597
82 RENOİR 24.10.2017 361
83 15 YIL ÖNCE TABLOLAR DOSTLARLA BULUŞMUŞTU… 20.10.2017 1249
84 PİCASSO 17.10.2017 518
85 CHAGALL 13.10.2017 539
86 UTRİLLO 10.10.2017 421
87 MONA LİSA 6.10.2017 667
88 KIZIMIN BÜYÜK ZAFERİ: ÇANAKKALE SAVAŞI… 3.10.2017 1720
89 KIZIMIN “İZMİR” TABLOSU… 29.9.2017 2288
90 KIZIMIN “ŞAPKALI KIZ” TABLOSU… 26.9.2017 2382
91 Gerçek düşman Emperyalizm.. 22.9.2017 432
92 KIZIMIN “YAĞMUR” TABLOSU 19.9.2017 2905
93 Alt Tabaka yazısı 15.9.2017 444
94 KIZIM NESLİHAN’IN “ALTIN NÜ” TABLOSU… 12.9.2017 2849
95 İlk Kurşun'un anlamı.. 8.9.2017 486
96 TABLOSUNU RET ETTİĞİM RESSAM: “FUAD MENSİ” 5.9.2017 2145
97 EMEKLERİMİZ HELAL OLSUN HASAN TAHSİN’E… 29.8.2017 3802
98 İlk Şehitler 25.8.2017 465
99 YILLARIN SANATÇISI: İHSAN ARMAN 22.8.2017 509
100 Bir Osmanlı yurtseveri 18.8.2017 465
101 BİR ELAZIĞ ARMAĞANI: HASAN TAHSİN TABLOSU… 16.8.2017 4263
102 Maşatlık Mitingi 11.8.2017 719
103 HASAN TAHSİN’E SİLAH VEREN RESSAM: HASRET NURDAĞ… 8.8.2017 2854
104 Hasan Tahsin'in anlamı 4.8.2017 489
105 İZMİR'İN ROMANTİK RESSAMI: JAK EDİZEL 1.8.2017 817
106 Sonsuz Adam.. 28.7.2017 478
107 Kimler hakkımda ne yazılar yazmış?.. 21.7.2017 655
108 İSMET BİRSEL’İN “ORKESTRA” TABLOSU… 18.7.2017 5569
109 Beklenen yazar niçin çıkmıyor?.. 14.7.2017 473
110 HALİKARNAS BALIKÇISI’NIN “SAPPHO” TABLOSU… 10.7.2017 3669
111 Edebiyat sevgisi tükenmez.. 7.7.2017 537
112 HALİKARNAS BALIKÇISI FİDE DİKERKEN… 4.7.2017 1680
113 Torunum Adilcan'ın kitap ödevi 30.6.2017 766
114 Balıkçı'dan hatıralar akın akın 23.6.2017 510
115 HALİKARNAS BALIKÇISI KABARTMASI 20.6.2017 601
116 Yazarın biricik hakkı, telif hakkıdır 16.6.2017 632
117 EN MUHTEŞEM ATATÜRK TABLOSU 13.6.2017 554
118 Bir yazar ne zaman keyiflidir?.. 9.6.2017 513
119 TABLODAKİ MUSİKİ: GÖNÜL AKIN 7.6.2017 633
120 İHSAN ARMAN’DAN BİR PORTRE 30.5.2017 680
121 “online imza” günü 26.5.2017 4072
122 MEHMET SABIR, SABIRLI BİR RESSAMDI… 23.5.2017 2770
123 e-kitapta son dakika 19.5.2017 576
124 Amazon'a, ciddi rakipler var 12.5.2017 730
125 EMİN DAYIMIN AMATÖR TABLOLARI… 9.5.2017 2168
126 e-kitaba karşı, “my-kitap” geliyor.. 5.5.2017 6223
127 BÜYÜK DEDEM'DEN BİR HAT SANATI… 2.5.2017 7872
128 Kendi kendimizin yayıncısı mı olacağız?.. 28.4.2017 615
129 İKİÇEŞMELİK'İN ŞAİRİNE GÖZYAŞLARIYLA… 25.4.2017 7920
130 San Pedro Manastırı'nın kütüphanesinde asılı beddua 21.4.2017 768
131 HÜRRİYET KEYİFLİ GAZETEYDİ… 18.4.2017 1894
132 İstanbul Sanal Kitap Fuarı 14.4.2017 740
133 Günün birinde e-fuar olur mu?.. 7.4.2017 741
134 EN KRAL ARKADAŞIM : İZMİR FUARI.. 4.4.2017 894
135 e-kitapla sevişilmez! 31.3.2017 912
136 BODRUM'A HASRET 28.3.2017 883
137 “e-kitap” modası 24.3.2017 3481
138 “ALTIN TESTİ”NİN YARATICISI YILDIZ ŞİMA… 21.3.2017 8086
139 Küreselleşmede mahşerin 10 süvarisi 17.3.2017 963
140 KARİKATÜRİST HALİL YILDIRIM'A SEVGİLERİMLE… 14.3.2017 8066
141 İstanbul Kitap Fuarı'ndan nasıl eğlence çıkar? 10.3.2017 869
142 “KEMERALTI GÜZELİ” TABLOSUNA SAHİP OLAMADIM… 7.3.2017 8268
143 İstanbul kitap fuarlarına imreniriz 3.3.2017 1047
144 PASAPORT'TA BİR SERSERİ… 28.2.2017 3642
145 Daima albüm yaparım 24.2.2017 1100
146 BABAMIN EMEKLİLİK TABLOSU… 21.2.2017 8254
147 Kapanış melankolisi 17.2.2017 1102
148 RAKI ŞİŞESİNDEN SAAT KULESİ… 13.2.2017 8599
149 Teşekkür borçlu olduğum kişiler 10.2.2017 1225
150 UYUYACAK OLAN GÜZEL... 7.2.2017 1230
151 Öner Yağcı, güzel insan.. 3.2.2017 1261
152 AYTEN KÖSE'YE MERHABA… 31.1.2017 3239
153 Turgut Özakman, bir anıt adam.. 27.1.2017 1254
154 İSMET XBİLEN… BİR GİZEMLİ RESSAM… 24.1.2017 8834
155 Yüksel Pazarkaya'ya merhaba.. 20.1.2017 1359
156 ERAY ÖZBEK'E KONU OLMAK ONURDUR… 17.1.2017 7643
157 Kuvayı Milliye kitabım 13.1.2017 1393
158 BİR BAŞKA ESRARENGİZ TABLO… 10.1.2017 5204
159 14. Fuar ve Onur Konuğu Tarık Dursun 6.1.2017 1352
160 EVİN DEMİRBAŞI “RUMELİ HİSARI”… 3.1.2017 6731
161 13.Fuar ve “Paristanbul” kitabım 30.12.2016 6745
162 HELİN'İN AMAZON'U BENDE KALDI… 27.12.2016 2577
163 BALEV BEYAZ YAŞAM ÖDÜLÜ NASİP OLDU… 23.12.2016 2987
164 ŞİMDİ PARİS'TE OLMAK VARDI… 20.12.2016 5112
165 Eflatun Nuri ve çetesi 16.12.2016 1368
166 FOSFORLU RENKLERİN RESSAMI: ZÜMRÜT ÖZMEN 13.12.2016 1460
167 Nasıl, “La Fontaine” oldum?.. 9.12.2016 8353
168 BÜLENT ECZACIBAŞI ARMAĞANI: BİR FERRUH BAŞAĞA… 6.12.2016 8621
169 Deniz Kavukçuoğlu, güvenlikçiye nasıl yakalandı? 2.12.2016 1151
170 TABLOSUNU ÇALDIĞIM RESSAM: MUAMMER DURMUŞ 29.11.2016 1736
171 Kendimizi, Nurgül Hanım'a bir türlü tanıtamadık 25.11.2016 1306
172 ANNEMLE BABAMA EVLİLİK HEDİYESİ: CELAL UZEL 22.11.2016 2297
173 Kelebek koleksiyoncusu yazarlar 18.11.2016 1375
174 MUHSİN GÜROK'UN TAKASINA BİNMEK İSTERDİM… 15.11.2016 6369
175 Halikarnas Kadırgası yol alıyor 11.11.2016 1357
176 ÜÇ KAPLANIMA, “KARA PANTER” ARKADAŞ GELMİŞTİ… 8.11.2016 3738
177 Cihan Demirci medarı iftiharımızdır 4.11.2016 1343
178 CUMBADA ALİYE BERGER KEYFİ… 1.11.2016 6107
179 Kitap fuarında televizyonculuk 28.10.2016 1350
180 ŞEREF BİGALI, TÜRK RESMİNİN ŞEREFİDİR… 25.10.2016 4851
181 Bitmez tükenmez televizyon programlarım 21.10.2016 1310
182 BİR ZAMANLAR RAMO VARDI… 18.10.2016 5457
183 Şapur şupur, çok sevimli bir mizahçı 14.10.2016 1360
184 ALİ RIZA KIRKAN HOCAMIZA SEVGİYLE... 4.10.2016 1573
185 KİBATEK, Türk Dünyası'nın sesi 30.9.2016 1436
186 BİRİCİK AMERİKALI DOSTUM: RESSAM NEAL LANGE… 27.9.2016 6535
187 Muhtar Kemal yerime geçti 23.9.2016 4055
188 GAZETE YARATAN BİR RESSAM: RECAİ SEYREK 20.9.2016 1546
189 TÜYAP dostlukları bambaşkadır 9.9.2016 2304
190 “BİHRAT MAVİTAN” BİR TANEDİR… 6.9.2016 5024
191 İNCİLA YAŞAMANI DİLİYORUM… LÜTFEN… 23.8.2016 8978
192 Örnek alınacak okuyucular 18.8.2016 2308
193 ZENCİ DOĞMAK İSTERDİM… 16.8.2016 4478
194 Yüreğinde İzmir aşkı olanlar 12.8.2016 0
195 “HALİKARNAS BALIKÇISI” REHBERİMDİR… 9.8.2016 4052
196 Muammer Ketençoğlu ve Nihat Genç 5.8.2016 2772
197 TÜRK KOLEJLİLER BU TABLOYU SEVECEK... 2.8.2016 2314
198 Mustafa Şerif Onaran'ın 1940 karanlığı 29.7.2016 2324
199 İzmir'in simgesi Tarık Dursun 22.7.2016 1578
200 SEVİNÇ PASTANESİ TABLOSU'NDA YAŞAYACAĞIM… 19.7.2016 8907
201 SOĞUKKUYU TRAMVAY CADDESİ 15.7.2016 2323
202 "PARİZYEN NECLA" HEP YÜREĞİMİZDESİN… 12.7.2016 8963
203 SOĞUKKUYU MAHALLESİ 30.6.2016 3025
204 Son Görev 24.6.2016 3005
205 Saygı Günü 17.6.2016 2999
206 Günlük Ustası 9.6.2016 3075
207 EFES KOLEJİ'NDE NAZIM HİKMET HAFTASI 31.5.2016 2458
208 Salah Birsel Kendini Anlatıyor 27.5.2016 2263
209 Eli öpülür Salah Birsel'in 20.5.2016 1758
210 Nebil Özgentürk'ün çalınan plaketi 13.5.2016 2550
211 Savulun Attila İlhan geliyor.. 22.4.2016 3199
212 Unutamadığım söyleşiler 15.4.2016 3279
213 Balıklıova Destanı (38) 11.4.2016 3215
214 Balıklıova Destanı (37) 5.4.2016 4327
215 Balıklıova Destanı (36) 29.3.2016 2670
216 e-kitapta son dakika 25.3.2016 3276
217 Balıklıova Destanı (35) 22.3.2016 3203
218 Amazon'a, ciddi rakipler var 18.3.2016 1872
219 Balıklıova Destanı (34) 15.3.2016 4382
220 e-kitaba karşı, “my-kitap” geliyor.. 11.3.2016 3347
221 Balıklıova Destanı (33) 8.3.2016 3400
222 Kendi kendimizin yayıncısı mı olacağız?.. 4.3.2016 1783
223 Balıklıova Destanı (32) 1.3.2016 3274
224 San Pedro Manastırı'nın kütüphanesinde asılı beddua 26.2.2016 1896
225 Balıklıova Destanı (31) 23.2.2016 3103
226 İstanbul Sanal Kitap Fuarı 19.2.2016 2700
227 Balıklıova Destanı (30) 16.2.2016 3214
228 Günün birinde e-fuar olur mu?.. 12.2.2016 1773
229 Balıklıova Destanı (29) 9.2.2016 2419
230 e-kitapla sevişilmez! 6.2.2016 2503
231 Balıklıova Destanı (28) 2.2.2016 3356
232 Balıklıova Destanı (27) 26.1.2016 3419
233 Küreselleşmede mahşerin 10 süvarisi 21.1.2016 1887
234 Balıklıova Destanı (26) 19.1.2016 3290
235 İstanbul Kitap Fuarı'ndan nasıl eğlence çıkar? 15.1.2016 3388
236 Balıklıova Destanı (25) 12.1.2016 3304
237 İstanbul kitap fuarlarına imreniriz 8.1.2016 3391
238 Balıklıova Destanı (24) 5.1.2016 3481
239 Kapanış melankolisi 31.12.2015 3416
240 Balıklıova Destanı (23) 29.12.2015 3672
241 Teşekkür borçlu olduğum kişiler 25.12.2015 2009
242 Balıklıova Destanı (22) 22.12.2015 3360
243 Öner Yağcı, güzel insan.. 18.12.2015 1917
244 Balıklıova Destanı (21) 15.12.2015 3443
245 Turgut Özakman, bir anıt adam.. 11.12.2015 2815
246 Yüksel Pazarkaya'ya merhaba.. 4.12.2015 2810
247 Balıklıova Destanı (19) 1.12.2015 3523
248 Kuvayı Milliye kitabım 27.11.2015 2487
249 Balıklıova Destanı (18) 24.11.2015 2702
250 Eflatun Nuri ve çetesi 20.11.2015 2789
251 Balıklıova Destanı (17) 17.11.2015 3320
252 14. Fuar ve Onur Konuğu Tarık Dursun 13.11.2015 2074
253 Balıklıova Destanı (15) 10.11.2015 3405
254 13.Fuar ve “Paristanbul” kitabım 6.11.2015 9772
255 Balıklıova Destanı (15) 3.11.2015 3392
256 Deniz Kavukçuoğlu, güvenlikçiye nasıl yakalandı? 30.10.2015 1850
257 Balıklıova Destanı (14) 27.10.2015 3439
258 Nasıl, “La Fontaine” oldum?.. 23.10.2015 8736
259 BALIKLIOVA DESTANI (13) 20.10.2015 3407
260 Kendimizi, Nurgül Hanım'a bir türlü tanıtamadık 16.10.2015 1994
261 Balıklıova Destanı (12) 13.10.2015 3396
262 Kelebek koleksiyoncusu yazarlar 9.10.2015 2794
263 BALIKLIOVA DESTANI (11) 6.10.2015 2127
264 Cihan Demirci medarı iftiharımızdır 2.10.2015 2878
265 Kitap fuarında televizyonculuk 25.9.2015 2745
266 NASIL YAZAR OLDUM 22.9.2015 3365
267 Bitmez tükenmez televizyon programlarım 18.9.2015 1893
268 Balıklıova Destanı (8) 15.9.2015 3497
269 Şapur şupur, çok sevimli bir mizahçı 11.9.2015 2118
270 Muzaffer İzgü, fuarın en sevilen yazarı 4.9.2015 2032
271 Balıklıova Destanı (6) 1.9.2015 4529
272 KİBATEK, Türk Dünyası'nın sesi 28.8.2015 2737
273 Balıklıova Destanı (5) 25.8.2015 3538
274 Balıklıova Destanı (4) 18.8.2015 3446
275 Nice ilginç olaylar yaşadım 14.8.2015 2787
276 BALIKLIOVA DESTANI (3) 11.8.2015 3476
277 TÜYAP dostlukları bambaşkadır 7.8.2015 2071
278 Balıklıova Destanı 4.8.2015 3472
279 Profesör Okuliptus ve Hasan Hoca 31.7.2015 2949
280 Örnek alınacak okuyucular 24.7.2015 2954
281 Yüreğinde İzmir aşkı olanlar 17.7.2015 3593
282 Muammer Ketençoğlu ve Nihat Genç 10.7.2015 2860
283 Mustafa Şerif Onaran'ın 1940 karanlığı 3.7.2015 2233
284 SOĞUKKUYU TRAMVAY CADDESİ 19.6.2015 3075
285 118 NUMARALI EV 11.6.2015 3473
286 SOĞUKKUYU MAHALLESİ 5.6.2015 2854
287 Son Görev 29.5.2015 3576
288 Saygı Günü 22.5.2015 3596
289 Günlük Ustası 15.5.2015 4037
290 Yoksullar Mahallesi'nde şiir 8.5.2015 3015
291 Salah Birsel Kendini Anlatıyor 1.5.2015 2242
292 Eli öpülür Salah Birsel'in 24.4.2015 2295
293 Nebil Özgentürk'ün çalınan plaketi 17.4.2015 2911
294 Attila İlhan kuyruklu yıldız gibi gelip geçti.. 3.4.2015 2252
295 Savulun Attila İlhan geliyor.. 27.3.2015 3595
296 Unutamadığım söyleşiler 20.3.2015 3615
297 Pederbey teşrif ederse.. 13.3.2015 3765
298 Kitap fuarında sergiler 6.3.2015 2990
299 Devrim olunca çalışacağız! 27.2.2015 3131
300 Fuarlarımızın başrol oyuncusu kimdir? 20.2.2015 2129
301 Stant gediklileri başımızın tacıdır 13.2.2015 3383
302 Şair Bahattin Ertük.. Standımızın simgesidir.. 6.2.2015 2557
303 Kitap Fuarı açılıyor 30.1.2015 3200
304 Stant düzeni önemlidir 23.1.2015 3875
305 Standımızın pek parlak düzeni 16.1.2015 2441
306 Mutlucan bir türlü ortada gözükmez 9.1.2015 2384
307 Fuara nasıl kapağı atarız?.. 2.1.2015 3008
308 Rahmetli anam, kitap fuarına gelseydi?.. 26.12.2014 2194
309 Yazarlarla birlikte yaşamak.. 19.12.2014 2419
310 Anamın kafatası, “Türk” çıkmış 12.12.2014 10359
311 Ben, anamın oğluyum.. 5.12.2014 3289
312 Dedelerim kitap kurduydu 28.11.2014 2657
313 Önce selüloz manyağıyım.. 21.11.2014
314 Fuar beni hep heyecanlandırır 14.11.2014 2806
315 Kitap Fuarına başvuru 7.11.2014 4158
316 Gazeteci Hikayesi 1.11.2014 3380
317 Halk kahramanı Balbay 24.10.2014 4038
318 Temiz yurtsever.. 17.10.2014 3936
319 Balbay ile dayanışma toplantısı 10.10.2014 3434
320 Karataş'taki Gazeteciler Cemiyeti 3.10.2014 2585
321 Balıkçı'nın Balbay sevgisi.. 27.9.2014 3288
322 Cumhuriyet ve Basın Paneli 19.9.2014 3432
323 Emperyalizme karşı olmak.. 12.9.2014 3265
324 Her şey çürümüş 5.9.2014 4059
325 Bir destan, üç roman 29.8.2014 3601
326 Mustafa Balbay darbeci olamaz 22.8.2014 2857
327 İlhan Selçuk'un son sözü 15.8.2014 3486
328 Yüzbaşı Selahattin'in yoldaşı.. 8.8.2014 3600
329 Kışlalı'nın temel görüşleri 1.8.2014 4088
330 Mustafa Balbay'ı, okulunda düşündüm.. 25.7.2014 2721
331 Vayy gitti, benim Ahmet Taner Kışlalı'm.. 17.7.2014 2708
332 Bir nefis insan: Ali Gevgilili 11.7.2014 3542
333 Çok popüler bir toplum bilimci: Emre Kongar 4.7.2014 2902
334 Türkan Saylan'ın Hıristiyanlığı.. 27.6.2014 2815
335 Uğur Mumcu'nun kitaplarını nasıl yediler?.. 20.6.2014 2619
336 Uğur Mumcu'yu kim öldürdü?.. 13.6.2014 3389
337 Bir tane daha Abdi İpekçi gelmez.. 6.6.2014 2916
338 Orhan Bursalı'nın anlattığı “Karanlık Çağ”.. 30.5.2014 6035
339 Ölü Aydınlar Ülkesi 23.5.2014 3105
340 Uğur Mumcu'yu kim öldürdü?.. 16.5.2014 3406
341 Orhan Bursalı'nın anlattığı “Karanlık Çağ”.. 9.5.2014 5871
342 YÜZBAŞI SELAHATTİN'İN YOLDAŞI... 2.5.2014 3825
343 Gazetelerin kitap eklerini alkışlayın! 25.4.2014 2911
344 Nurullah Ataç'ın bazı buyruklarına uydum 18.4.2014 2964
345 Kitap fuarlarının en büyük destekçisi: Cumhuriyet 11.4.2014 3000
346 Günce okumak ve yazmak çok nefis bir alışkanlıktır 4.4.2014 2904
347 Şükran ağabeyi, fuardan kaçırırdık 28.3.2014 3648
348 Eski Karşıyaka sevgisinde buluştuk 21.3.2014 3022
349 Şükran Kurdakul denen efsanevi silahşör 14.3.2014 3001
350 Nermin Türksönmez'in zarif masaları 7.3.2014 3105
351 Kadın şair Nuşin Kavukçuoğlu.. 21.2.2014 5115
352 İlk Fuarın süksesi.. 14.2.2014 4434
353 Beni fuara ısındıran adam 7.2.2014 3994
354 Kitap fuarlarının sonsuza uzanan önemi 31.1.2014 4940
355 TÜYAP denilen kültür okyanusu.. 24.1.2014 5406
356 Kitap Fuarları neden gizemlidir? 17.1.2014 3204
357 Bir yazar için nasıl kız kaçırdım?.. 10.1.2014 3154
358 Şeytan'ın işareti: 666 3.1.2014 3607
359 İzmir'de ilk kitap müzayedesi 27.12.2013 4032
360 Korsan kitapçılık 20.12.2013 5741
361 Sahhaflar Derneği'ni kuruyoruz 13.12.2013 3509
362 Sahafların Kralı Peter ve Nazif dostum.. 6.12.2013 3322
363 Gazinocu Hüseyin Türkmenoğlu'ndan kitap yürüttüm 29.11.2013 4002
364 İzmir'in kitap kurtları ve Turgay Gönenç 22.11.2013 3982
365 İzmir Basın Tarihi'nin ilk adımları 15.11.2013 4331
366 Korsan kitapçılık 8.11.2013 4824
367 İzmir Kitapçılarını kucaklıyorum 1.11.2013 4398
368 Yayınlanan ilk kitabımız: Şule-i Efkar 25.10.2013 3567
369 İsmet Paşa'nın hatıralarında kitapçılık 11.10.2013 4289
370 Kemeraltı kitapçıları 4.10.2013 5344
371 İzmir'in ilk kitapçısı Ahmet Sabri Efendi ve Frenk kitapçıları.. 27.9.2013 4146
372 Modern Araştırmacı'nın soruları 20.9.2013 4158
373 Türkiye'den kitap rakamları 13.9.2013 4196
374 Kitap, kepek yapar mı?.. 5.9.2013 3363
375 Kitap, kepek yapar mı?.. 30.8.2013 3236
376 Uykuya dalan kitaplar: Bazen kitap, basımını yıllarca bekler 23.8.2013 4064
377 Gezen bir kitapla hiç tanıştınız mı?.. 16.8.2013 3118
378 Var mı, Yorgun Savaşçı'ya, Kara Kitap'a yan bakan?.. 2.8.2013 3183
379 Kitap, in midir, cin midir? 26.7.2013 4304
380 İlhan Selçuk'tan ders verici bir yazı 19.7.2013 4124
381 Anılar bahsinde Doğan Hızlan 12.7.2013 4201
382 Anıların büyüsü ve Şakir Eczacıbaşı 5.7.2013 3839
383 Anıların arkasına neden saklanıyoruz? 28.6.2013 3040
384 Bir Giritli edebiyat külliyesi 21.6.2013 4538
385 Bir Mason filozof 7.6.2013 4937
386 Eli öpülesi öğretmenlerim.. 31.5.2013 4414
387 İzmir Kültür Gezileri 24.5.2013 4444
388 İzmir Seminerleri 17.5.2013 6514
389 İzmir Ödülleri 10.5.2013 5506
390 Uluslararası İzmir Araştırmaları Merkezi 3.5.2013 4454
391 İçinden “İzmir” geçen kitaplar 26.4.2013 15512
392 Benim naçizane “Kocatepe” dergim 19.4.2013 9416
393 İzmir dergilerini tarayalım 12.4.2013 3872
394 İnsanlığı, ulusunu, halkını, bizleri bırakıp nereye Ali Rıza Ertan?.. 5.4.2013 3463
395 Bir zamanlar şiir matineleri vardı 29.3.2013 3935
396 İzmir şairleri.. İzmir şiirleri.. 22.3.2013 11260
397 Urla vurgunu Necati Cumalı 15.3.2013 4735
398 Halit Ziya'dan Berin Taşan'a seçkin portreler 8.3.2013 4439
399 Bizim mahalleden Samim Kocagöz 1.3.2013 4097
400 Cumhuriyet Dönemi İzmir Altıları 22.2.2013 5416
401 Çağdaş Edebiyatımızda En İyi 40 Şey ve “İzmir Edebiyat Cemiyeti” 15.2.2013 8197
402 Edebiyat Cumhuriyeti'nin İzmirli parlamenterleri 8.2.2013 4167
403 İzmir’i yazmak... 1.2.2013 4092
404 Her şey Homeros'la başlar.. 25.1.2013 4478
405 Agora'yı kazanlar nasıl kaçtılar?.. 18.1.2013 3351
406 İzmir'i, tünellerde, dehlizlerde tanıdım.. 11.1.2013 4038
407 Bir zamanlar “Toplumcu Düşün”.. 4.1.2013 12756
408 Kütüphaneden belge çalan yazarlar, tarihçiler 28.12.2012 4730
409 Kütüphaneden belge çalan yazarlar, tarihçiler 21.12.2012 4404
410 Milli Kütüphane konferanslarım 14.12.2012 4126
411 Araştırmacı gazetecinin üçüncü adresi 7.12.2012 5566
412 Milli Kütüphane'ye çok şey borçluyuz 30.11.2012 3925
413 Milli Kütüphane kurucuları 23.11.2012 6343
414 Milli Kütüphane tapınak gibidir 16.11.2012 4675
415 Annem imdadıma yetişiyor 9.11.2012 4354
416 Milli Kütüphane dillense 2.11.2012 5198
417 Emil Galip Sandalcı'nın pislik dolu evi 19.10.2012 6519
418 “İlk Kurşun Anıtı”, fikri gelişmeyi ateşledi 12.10.2012 7427
419 Osmanlıca bilmek, avantaj kazandırır 5.10.2012 6972
420 İnsanın kütüphanesi yalan söylemezmiş 28.9.2012 4588
421 Avram Galanti'nin Bodrum Tarihi 21.9.2012 4799
422 Haydi, özel kütüphane kuralım 14.9.2012 4762
423 İşçi emeklisi Talat Bey, boğulmak üzere.. 7.9.2012 5276
424 Ansiklopedide “madde” olmak yeter mi?.. 31.8.2012 11017
425 Ansiklopedide “madde” olmak yeter mi?.. 24.8.2012 5244
426 Ünlülerin kitaplıkları 10.8.2012 4891
427 Yaşar Aksoy Kütüphanesi'nden hatıralar.. 3.8.2012 4820
428 Kitaplarımın geleceği ne olacak? 27.7.2012 4381
429 Kitapların esiri olduk 20.7.2012 0
430 Benim salkım saçak kütüphanem 13.7.2012 5363
431 Yeni takma ismim ne olsun? 6.7.2012 4073
432 Müfettişler beni nasıl yakaladı?.. 29.6.2012 4743
433 Takma isimli yazarlar 22.6.2012 6302
434 Sahte Yaşar Aksoy, nasıl yandı kül oldu?.. 15.6.2012 4071
435 Sevgili Hakan Tartan ve Hürriyet Ege 8.6.2012 4768
436 Tek tekzip almadım, tek tekzip yayınlatamadım 1.6.2012 4377
437 Yeni Asır'ı özlememek elde mi?.. 25.5.2012 5541
438 Süleyman Demirel'den iki ödül aldım 18.5.2012 6277
439 Eflatun Nuri'den transfer teklifi 11.5.2012 5396
440 Yeni Asır'a çok şey borçluyum 4.5.2012 6059
441 Gladyatörler Arenası gibi gazete 27.4.2012 5642
442 Karşıyaka aşkı bana yol gösteriyor 20.4.2012 4948
443 Yeni Asır yılları 13.4.2012 7562
444 Hasan Rasim beni kaçırmak istiyor 6.4.2012 6007
445 Bir aile gibiydi Demokrat İzmir 30.3.2012 7731
446 Akın Simav beni fark ediyor 23.3.2012 6895
447 Gazeteci miyim, yazar mıyım? 16.3.2012 4568
448 İlk dergicilik coşkularım 2.3.2012 5856
449 İlk yazım... 24.2.2012 7080
450 İlk kompozisyon ödevim 17.2.2012 5387
451 Günümüzde çocuk kitapları 10.2.2012 6185
452 Çocuk kitapları bahsinde, “ilk kitaplarım".. 3.2.2012 13587
453 Öldükten sonra dirilen yazar 27.1.2012 5043
454 Yazarlar, pinpirikli insanlardır 20.1.2012 5107
455 Yazarlar, pijama giyerler mi?.. 13.1.2012 5214
456 Entellektüel fahişe olamayız! 6.1.2012 5315
457 Dürüst ve ilkeli yazarlık 30.12.2011 5051
458 Emin Çölaşan ve ölüm döşeğindeki okuyucusu 23.12.2011 5427
459 Bir yazar kimdir? 16.12.2011 7362
460 Halim Yazıcı'nın tersten diyalektiği 9.12.2011 4778
461 Diyalektik düşünmeye gayret ettim 2.12.2011 5672
462 Diyalektik düşünmeye gayret ettim 2.12.2011 5276
463 Bu yazıları yazdım? 25.11.2011 5181
464 Bağımsız Türk yazarı neden öksüzdür?.. 18.11.2011 4243
465 Bağımsız Türk yazarı neden öksüzdür?.. 18.11.2011 5187
466 “Sir Vidiadhar Naipaul” sorunu 11.11.2011 12717
467 Avrupa Yazarlar 4.11.2011 5200
468 Edebiyatın üstüne 28.10.2011 4806
469 Bundan böyle kimse, Jack London'un ismini bile hatırlamaz! 21.10.2011 5201
470 İşte Küresel Edebiyat: Michael Crichton, Rowling, Dan Brown, Tolkien ve Lovecraft.. 14.10.2011 5194
471 Jurassic Park'ın yazarı ölünce, neden ağladım? 10.10.2011 4640
472 Edebiyatta sol ve sağ 30.9.2011 5254
473 İşte Nazım Hikmet, işte yurtseverlik.. 23.9.2011 6414
474 Emperyalizm, Edebiyat, milliyetçilik ve din.. 16.9.2011 4954
475 Edebiyatın politik gücü 9.9.2011 6186
476 Klasikler, hayatın ilk adımlarıdır.. 2.9.2011 4817
477 Edebiyat, “edeb” sözünden kaynaklanır 26.8.2011 8375
Bu Alana Reklam Verin
Reklam Metin 1
Reklam Metin 2
Reklam Metin 3
sayfa_goster.asp?sayfa_id=12
Döviz Bilgileri
Hava Durumu